Verbond: Geen voornemen voor lobby verbod op schadeprovisie

paneldiscussie-150x150

Het Verbond van Verzekeraars heeft momenteel geen voornemen om bij de evaluatie van het provisieverbod in 2017 te gaan lobbyen voor een uitbreiding van dit verbod naar schade. David Knibbe, voorzitter van het Verbond, maakte dat dinsdag wereldkundig tijdens de paneldiscussie op de am:dag. Ook verklapte hij dat het momenteel nog geen storm loopt bij het herstelloket voor beleggingsverzekeringen.

David Knibbe nam samen met Adfiz-voorzitter Wim Heeres en bestuurslid Femke de Vries van de AFM deel aan de paneldiscussie. Het was de aftrap van de am:dag in de Jaarbeurs die dit jaar met pakweg 2.000 bezoekers bijzonder goed bezocht was.
Na wat plaagstootjes van dagvoorzitter Jort Kelder over de dubbele petten van David Knibbe als voorzitter van het Verbond en bestuurslid bij NN Group, het salaris van Femke de Vries en de advieskosten die onafhankelijke adviseurs als Wim Heeres hanteren tegenover de bank, kwam het debat langzaam los.

Belang van goede samenwerking intermediair en aanbieder
In de kern komt het er volgens alle drie de deelnemers aan het paneldebat op neer dat het nog altijd schort aan vertrouwen. Vertrouwen tussen consument en branche, maar ook tussen aanbieder en adviseur. Beide vormen van het gebrekkige vertrouwen baren de AFM zorgen, zo hield De Vries de aanwezigen in de zaal voor. “Klanten moeten actief worden geholpen en daarbij is een goede samenwerking tussen aanbieder en adviseur belangrijk.” De AFM maakt zich met name zorgen om twee typen klanten: die met een beleggingsverzekering en die met een aflossingsvrije hypotheek. De Vries: “Het gaat in totaal om 500.000 huishoudens. Hoe groot het probleem totaal in geld is, valt niet te zeggen omdat veel informatie nog ontbreekt. Bijvoorbeeld of er nog spaargeld is of andere middelen die het probleem uiteindelijk kleiner kunnen maken.”

Nog geen storm bij herstelloket
Bij het gratis herstelloket voor beleggingsverzekeringen, opgericht door het Verbond van Verzekeraars, loopt het volgens Knibbe nog geen storm. Wat woordvoerder Paul Koopman van het Verbond er later toe bracht om via Twitter te laten dat de eerste twee maanden van het loket 400 ‘klanten’ heeft opgeleverd. Koopman: “Het loopt inderdaad geen storm, maar dat hadden we ook niet verwacht. We willen voorzien in een behoefte, die er blijkbaar wel is.”

Heeres greep de vertrouwenskwestie aan om nog eens te hameren op het belang van een level playing field. “Er komt steeds vaker naar voren dat het vertrouwen van consumenten richting het intermediair goed zit. Maar we hebben een driepartijenovereenkomst waarbij de aanbieder ook betrokken is. Als je iets als verzekeraars iets wilt veranderen aan de samenwerking met het intermediair heeft dat invloed op die totale relatie.”

Verdienmodel nodig om te overleven
De voorzitter van Adfiz vroeg daarop aan Knibbe of ze de SWO die Adfiz met het Verbond sloot ook van toepassing willen verklaren op de afspraken die Verbondsleden met de losse intermediairbedrijven sluiten. De financieel adviseur kan in zijn optiek alleen maar overleven met verdienmodel, ook voor nazorg. En er wordt volgens hem momenteel al te veel door verzekeraars geknepen op de beloning van het intermediair. “Of het nu gaat om een provisiemodel of een feemodel, je zou kunnen afspreken met verzekeraars, hou eens op met die onzin. Laat het verdienmodel zoals het is en ga er zorgvuldig mee om.”
David Knibbe bevestigde nogmaals dat het Verbond geen voornemen heeft om tijdens de evaluatie van het provisieverbod in 2017 te pleiten voor een uitbreiding van dat verbod naar schade. “Er is geen voornemen binnen het Verbond om daarvoor een lobby te starten.”

Tussenpersoon in Bodegraven en Tytsjerkstradiel
Prikkelend stelde Kelder aan het eind van de discussie de vraag waarom een consument in de toekomst überhaupt nog naar een adviseur “in een grijs pak” zou gaan. “Een tussenpersoon in Bodegraven of Tytsjerksteradiel kan het vergeten”, aldus Kelder. Uiteraard was Heeres het daarmee niet eens. “Er is niets mis mee dat consumenten bij hun keuzes worden ondersteund door technologie. Maar er is ook keuzestress. Consumenten hebben behoefte aan hulp en ondersteuning. Juist jonge mensen gaan voor advies.” Daarin vond hij Knibbe aan zijn zijde. “Ook millennials lopen naar een tussenpersoon.”

Geen afkoop meer van kleine pensioenen

klijnsma-150x150

Voor pensioenuitvoerders vervalt in 2018 het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) heeft daarover overeenstemming bereikt met de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

In plaats daarvan krijgen uitvoerders het recht om kleine pensioenen zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief pensioen opbouwt. “Voor een plicht voor uitvoerders om kleine pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder, is thans geen noodzaak omdat er uitvoerders zijn die nu bewust geen afkoopbeleid voeren. In dat geval behouden die kleine pensioenen in hun administratie ook de pensioenbestemming. Een plicht tot waardeoverdracht zou voor deze uitvoerders tot onnodige extra kosten leiden. Wel moeten alle uitvoerders inkomende waardeoverdrachten via dit systeem accepteren, om de kans op het vinden van een nieuwe uitvoerder zo groot mogelijk te maken”, schrijft Klijnsma aan de Tweede Kamer. Hele kleine pensioenen van minder dan € 14 afkoopwaarde komen te vervallen.

Wet Pensioencommunicatie
De derde fase van de Wet pensioencommunicatie is uitgesteld tot 2018. Oorspronkelijk zou deze fase medio volgend jaar al ingaan. De fase bestaat uit het in het Pensioenregister weergeven van het te bereiken pensioen in drie bedragen: een optimistisch, een pessimistisch en een verwacht pensioenbedrag, en het toegang geven van pensioengerechtigden tot het pensioenregister. Een werkgroep heeft een rekenmethode gemaakt om koopkracht en risico in de persoonlijke pensioeninformatie te verwerken. Die methode brengt voor verzekeraars extra kosten met zich mee; pensioenfondsen moeten die berekeningen nu al doen in het kader van de haalbaarheidstoets. Daarom is een alternatieve methode ontwikkeld. “Ik heb ervoor gekozen om pensioenuitvoerders van uitkeringsovereenkomsten de keus te laten tussen beide beschikbare rekenmethodes, die allebei voldoen. Zo kan een uitvoerder namelijk de methode kiezen die het best aansluit bij zijn processen en de beschikbaarheid van gegevens in zijn administratie.” Omdat de uitwerking van de rekenmethoden langer heeft geduurd dan gepland en omdat meer tijd nodig is om te kijken hoe de drie berekende scenariobedragen het best kunnen worden gecommuniceerd, is de invoering van de drie scenario’s opgeschoven naar 2018.
In de loop van volgend jaar krijgen huidige gepensioneerden toegang tot het pensioenregister.

Hondenbaasjes vaak niet bekend met aansprakelijkheidsregels

honden-uitlaten
Bijna de helft van de hondenbezitters in Nederland denkt ten onrechte dat zij niet aansprakelijk zijn voor hun hond als deze is ondergebracht bij een hondenuitlaatservice. Dit blijkt uit onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC).

Het is volgens het AIC opvallend dat Nederlanders zonder hond beter op de hoogte zijn van de regels dan de hondeneigenaren zelf. 49% van de hondeneigenaren in Nederland kent de regelgeving rondom aansprakelijkheid van hun huisdier niet. Opvallend is dat 58% van de Nederlanders, met een ander huisdier dan een hond, wél weet dat de hondeneigenaar aansprakelijk blijft. Ook Nederlanders zonder huisdier weten het beter dan de hondeneigenaren zelf; iets meer dan de helft (52%) weet dat het baasje aansprakelijk blijft. Ongeveer 8% van alle ondervraagden weet niet wie er aansprakelijk is voor de viervoeter.

Bijzondere uitkomst
Een bijzondere uitkomst, vindt ook het AIC. “De eigenaar is in principe altijd aansprakelijk is voor zijn hond. Ook als deze wordt uitgelaten door een hondenuitlaatservice. Mocht de uitlaatservice er voor kiezen om de hond los te laten lopen, dán is de uitlaatservice wel aansprakelijk. Deze vorm van aansprakelijkheid is ontstaan omdat dieren onberekenbaar kunnen zijn. Hierdoor vormen ze een risico in het maatschappelijke verkeer. Als letsel wordt opgelopen door de actie die een dier onderneemt, is de bezitter van het dier hiervoor aansprakelijk.”

Bijtincidenten
Volgens het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) vinden er jaarlijks ongeveer 150.000 bijtincidenten plaats buitenshuis. 18% van de Nederlandse huishoudens heeft één of meerdere honden. Het AIC wil hondeneigenaren met dit onderzoek bewust maken van de aansprakelijkheidsregels wanneer zij hun hond onderbrengen bij een uitlaatservice.

CZ verhoogt zorgpremie met 7,5%

zorgkosten-150x150

CZ verhoogt zorgpremie met 7,5%
De zorgpremie van de basisverzekering van CZ gaat volgend jaar met € 7,90 omhoog tot € 112,85 per maand. Dat komt neer op een stijging van 7,5%. Dit maakte de zorgverzekeraar dinsdag bekend.

Volgens de zorgverzekeraar is dat bedrag nog altijd ver onder de kostprijs. CZ verwacht het komende jaar per verzekerde maandelijks € 125,20 aan zorgkosten kwijt te zijn. Het tekort van € 12,35 zegt CZ aan te vullen uit de reserves, waarvoor men in Tilburg in 2017 in totaal een bedrag van € 420 mln uittrekt, 40% van de overreserve. Voor afgelopen jaar zette CZ € 570 miljoen in.

Meer reserves onverstandig
“Meer van de overreserves inzetten voor 2017 zou heel onverstandig zijn”, legt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren uit. “Dan moet onze zorgpremie het jaar erop, in 2018, met meer dan 20% omhoog. Daar durf ik bij onze verzekerden niet mee aan te komen. Bij CZ gaan alle overreserves uiteindelijk via premiedemping terug naar onze verzekerden. Om te zorgen voor een geleidelijke premieontwikkeling, doen we dat verdeeld over meerdere jaren.”

Toename in kosten
In september heeft het ministerie van Volksgezondheid (VWS) al bekend gemaakt dat de zorgpremie zouden stijgen. Volgens de Tilburgse zorgverzekeraar komt dit onder meer doordat minister Schippers van Volksgezondheid het basispakket heeft uitgebreid en er nieuwe, duurdere geneesmiddelen beschikbaar zijn gekomen.

Vlak na de bekendmaking van minister Schippers kondigde zorgverzekeraar DSW al een premiestijging van bijna € 10 aan. De stijgingen van DSW en CZ zijn meer dan het dubbele dan waar de minister aanvankelijk vanuit ging. Op Prinsjesdag raamde VWS nog dat de stijging slechts € 3,50 zou zijn.