Adviseur moet regeerakkoord nu al in advies betrekken

poster-hypotheek2-page-001-192x272

Adviseurs moeten in hun adviezen nu al rekening houden met het regeerakkoord. En mocht het akkoord wet worden, dan zullen ook alle klanten die in het verleden producten hebben afgesloten actief geïnformeerd moeten worden. Die boodschap staat in het voorlichtingsmateriaal dat ING aan het bij haar aangesloten intermediair heeft toegestuurd.

Adviseur moet regeerakkoord nu al in advies betrekken

“In de formulering van de adviezen die u vandaag uitbrengt, zult u moeten aangeven of en zo ja, in welke mate u rekening heeft gehouden met het regeerakkoord”, schrijft ING aan het intermediair.

Aftrek

Als het gaat om de voorgestelde maatregelen over de hypotheekrenteaftrek, moet de adviseur de klant twee scenario’s tonen: op basis van de huidige fiscale grenzen en op basis van de verwachte nieuwe grenzen. “Reeds nu moet bij het toekomstscenario de nadruk worden gelegd op de nieuwe maximale aftrek”, aldus de informatie van ING.

Bestaande klanten

Over bestaande klanten zegt ING het volgende: “Op grond van artikel 4:20 Wft zullen aanbieders en adviseurs hun bestaande klanten actief en op eigen initiatief moeten informeren over de gevolgen van de nieuwe renteaftrek. Hier kunnen niet bij voorbaat kosten voor in rekening worden gebracht. Adviseurs zullen klanten aan wie in het verleden advies is gegeven kunnen aanbieden om te komen tot een nieuwe doorrekening en een nieuwe toekomstvisie.” Kortom: individuele signalering moet gratis, voor individuele analyse mogen kosten in rekening worden gebracht.

Commercieel

Het regeerakkoord biedt ook commerciële kansen. ING heeft postermateriaal ontwikkeld waarmee intermediairs klanten kunnen attenderen op het regeerakkoord. Ook voorziet de aanbieder het intermediair van berichten voor social media. “De berichten roepen uw klanten op om met u in gesprek te gaan over de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor hun portemonnee.”

Gouden Spreekbuis 2017 voor Florius

attachment-gouden-spreekbuis-e1507275054328-272x240

Florius heeft donderdag de Gouden Spreekbuis Hypotheekverstrekkers 2017 gewonnen. De prijs, een initiatief van marktonderzoekbureau Blauw Research, werd uitgereikt tijdens het congres Mortgage Masters in Amsterdam. Ook BLG Wonen en Nationale-Nederlanden waren genomineerd.

 

Gouden Spreekbuis 2017 voor Florius

Volgens de jury loopt Florius vooruit, heeft het bedrijf “interessante ideeën voor de toekomst” en neemt het de branche hierdoor op sleeptouw. “Ik ben erg trots op deze onderscheiding. De Gouden Spreekbuis is een bekroning voor de ontwikkelingen die Florius in de volop veranderende hypotheekmarkt heeft doorgemaakt”, laat een verheugde Karin Polman, directeur van Florius, weten.

Kamerlid vraagt zich af: ‘Wat is het verschil tussen garantie en verzekering’

tweede kamer

Kamerlid Aukje de Vries (VVD) heeft Kamervragen gesteld aan demissionair minister Dijsselbloem van Financiën naar aanleiding van het bericht dat De Nederlansche Bank (DNB) een streep haalt door de Bovag-garantie. Zij vraagt zich onder andere af wat het verschil is tussen een garantie en een verzekering.

 

Kamerlid vraagt zich af: ‘Wat is het verschil tussen garantie en verzekering’

Afgelopen woensdag werd bekend dat de Bovag-garantie op tweedehands auto’s gaat verdwijnen. Toezichthouder DNB bestempelt die als verzekering en de zesduizend bij branchevereniging Bovag aangesloten garagebedrijven voldoen niet aan de regels voor het aanbieden van verzekeringsproducten.

 

Garantie versus verzekering

Kamerlid De Vries heeft heel wat vragen gesteld naar aanleiding van dit bericht. Zij vraagt zich niet alleen af wat is het verschil tussen een garantie en een verzekering, maar vraagt ook: “Kunt u uitleggen waarom De Nederlandsche Bank (DNB) tot deze beleidswijziging en tot dit besluit is overgegaan? Welke risico-inschattingen liggen hieraan ten grondslag? Wat is de reden dat de Bovag-garantie nu opeens als een verzekering wordt gezien?”

 

Verder wil ze weten wat een bovenwettelijke garantie is. “Wanneer is sprake van een bovenwettelijke garantie? Wat is het verschil tussen een “gewone” garantie op een product en “bovenwettelijke” garantie? In hoeverre is er een verschil als het gaat om de premie, want ook de kosten van een gewone garantie of fabrieksgarantie zijn natuurlijk verwerkt in de prijs?” De Vries wil weten waar de onduidelijkheid zit in de regelgeving.

 

Vergelijking andere landen

De Vries vraagt ook om een overzicht van buitenlandse toezichthouders. Ze is benieuwd hoe toezichthouders in andere landen hiermee omgaan. “Wat zijn de verschillen in interpretatie in de verschillende EU-landen op dit punt? In hoeverre is DNB strenger dan andere toezichthouders op dit punt? Herkent u zich in de kritiek dat deze te streng zou zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

DNB geeft een strenge uitleg aan de regels over het verschil tussen een fabrieksgarantie en een extra (bovenwettelijke) garantie. Volgens het FD ging het balletje in juli rollen na vragen uit de markt over een passage op de website van de toezichthouder. Een zin over bovenwettelijke garantie zou zijn verwijderd omdat die tot verwarring leidde. Bovag vroeg vervolgens wat de gevolgen waren voor de eigen garantie. DNB heeft nu laten weten dat die altijd als verzekering is beschouwd. Volgens de brancheorganisatie is echter voorheen door de toezichthouder aangegeven dat de Bovag-garantie niet als verzekering werd beschouwd.

 

De Vries vraagt hierover: “Waarom was er in de afgelopen jaren geen probleem met de BOVAG-garantie volgens DNB? Welke beleidswijziging heeft er plaats gevonden en waarom? In hoeverre is er sprake van verscherpt beleid en wat is hiervoor de aanleiding?” Ze wil ook weten of er daadwerkelijke en aanwijsbare problemen waren met de uitvoering van de Bovag-garantie voor consumenten die hebben geleid tot dit besluit.

 

Gevolgen consumenten

Als laatste vraagt ze zich af wat de gevolgen zullen zijn voor de consumenten. “In hoeverre zijn consumenten beter af met dit besluit van DNB? Wat zijn de concrete gevolgen voor de betrokken ondernemers? Wat moeten zij straks doen om een verzekering aan te kunnen bieden? Wat zijn de administratieve lasten? Is hier voorafgaand aan het besluit een inschatting van gemaakt en hoe zijn die in te schatten effecten meegenomen in de besluitvorming?” De Vries denkt ook aan andere partijen. “Welke ander partijen, naast de BOVAG, hebben te maken met de gevolgen van de beleidswijziging?”

Ik ben op vakantie van 16 september tot 2 oktober 2017 (zie bericht voor waarnemer)

vakantie

Ivm mijn vakantie ben ik tijdelijk niet bereikbaar.

Voor dringende zaken zoals bijvoorbeeld schade en wijzigingen op schadeverzekeringen, kunt u bellen met:

Telefoonnummer 088-4469156

Uw vragen en zaken worden dan door de waarnemer afgehandeld. Indien u nog andere vragen heeft die niet kunnen wachten, kunt u altijd een app sturen naar mijn mobiele nummer 06-55180987 ik zal dan uw vraag beantwoorden of even terugbellen. Vanaf maandag 2 oktober ben ik weer bereikbaar.

Alvast mijn dank voor uw begrip.

Rob Riekwel

Zorgen om onkundig gebruik onkruidbranders

Onkruid

Onlangs was het weer raak. Een man in Rhoon was met zijn onkruidbrander aan de slag gegaan en stak daarbij per ongeluk zijn woning in de fik. Het Verbond van Verzekeraars is bekend met het ondeugdelijk gebruik van de branders die sinds korte tijd ook massaal door particulieren worden gebruikt. De brancheorganisatie waarschuwt voor de gevolgen van ‘extreme nalatigheid’

 

Zorgen om onkundig gebruik onkruidbranders

Een inwoner van Rhoon -nabij Rotterdam- was gisteren met een brander aan de slag gegaan om onkruid tussen de muurvoegen van zijn woning weg te branden, zo bericht RTV Rijnmond. Echter niet alleen het groen maar ook de spouwmuur vatte vlam waarna de brandweer met groot materieel moest uitrukken om het vuur te doven. Daarbij moesten de brandweerlieden een deel van de gevel slopen, al bleek de schade achteraf mee te vallen.

 

Speciale waarschuwingspagina

Omdat er in de regio de laatste tijd wel vaker branden ontstaan door onkruidbranders heeft de Veiligheidsregio

Rotterdam-Rijnmond er zelfs een speciale waarschuwingspagina aan gewijd op Rijnmondveilig.nl. Hierop wordt omstandig uitgelegd hoe consumenten op een veilige manier hun onkruid kunnen wegbranden.

 

Brandclaim op opstal/inboedel

Het probleem laat zich volgens het Verbond van Verzekeraars ook elders in Nederland zien. “We kennen het probleem, maar ik heb er geen exacte cijfers van”, vertelt woordvoerder Rudi Buis. Omdat er nog geen apart label aanhangt komt de uit hand gelopen onkruidverdelging in de statistieken terecht als brandclaim op opstal en/of inboedel.

 

Aanbod bij bouwmarkten

Buis: “Feit is dat sinds enige tijd, en vooral sinds het voorjaar, bouwmarkten en (goedkope) supermarkten dit soort branders vrij massaal aanbieden. En dat het dus aannemelijk is dat er ook meer schades als gevolg van dit soort onkruidbranders ontstaan. De brandweer is al meerdere keren aan het blussen geweest. In België is het probleem nog groter.”

 

Lastige vragen

Vanuit preventief oogpunt adviseert hij consumenten om de onkruidbranders uiterst voorzichtig te gebruiken en sowieso een emmer water of tuinslang bij de hand te houden en weg te blijven van bebouwing en bomen of struiken. “Maar eerlijk gezegd: wat is er mis met een schoffel of iets dergelijks? En let wel: als je extreem nalatig bent, kan de verzekeraar je een paar heel lastige vragen gaan stellen…”

Hypotheekrente stabiliseert

Huis verkocht

In de maand augustus zijn de verhogingen van de hypotheekrentes tot stilstand gekomen, zo meldt MoneyView. In de eerste twee weken van augustus werd van acht producten de rente nog verhoogd. In dezelfde periode werd van twee producten de rente zowel verhoogd als weer verlaagd en van elf producten werd de rente verlaagd. In de tweede helft van augustus volgden enkel verlagingen.

 

Hypotheekrente stabiliseert

Dit lijkt volgens MoneyView het gevolg te zijn geweest van de ontwikkelingen van de 10-jaars kapitaalmarktrente. “Op 1 augustus stond deze op 0,62%, om op 31 augustus te eindigen op 0,47%, een verlaging van 0,15%. Deze eindstand is bijna gelijk aan de stand per 27 juni, toen het tarief op 0,45% stond. In juli liep de 10-jaars kapitaalmarktrente op en zagen we de hypotheekrente over de gehele linie stijgen. Vanaf de tweede week van augustus is er dus weer een dalende trend, die de 10-jaars kapitaalmarktrente lijkt te volgen.”

 

Tarieven grootbanken

Van de grootbanken pasten ABN Amro, ING en Rabobank de tarieven in augustus één keer aan. ABN Amro verlaagde het 12-, 15-, 17- en 20-jaars tarief met 0,06% tot 0,12%. ING verlaagde het 15- en 20-jaars tarief met 0,10% Rabobank verlaagde het 12-, 13-, 14-, 15-, 20-, 25- en 30-jaars tarief met 0,10%. SNS wijzigde niet een keer de tarieven in augustus.

 

Rente NHG

In de laatste week van augustus bedroeg de laagste rente voor een 10-jaars annuïteitenhypotheek met NHG 1,65%. Het betreft het tarief van Triodos voor woningen met energielabel A. Direct daarop volgt de Rabobank Basis Hypotheek met 1,75%. Het laagste NHG-tarief 10 jaar vast is 0,06% hoger dan het laagste tarief in juli. Toen bedroeg het laagste tarief voor 10 jaar NHG 1,59% en was verkrijgbaar bij ING. De annuïteitenhypotheek van Nationale-Nederlanden kende nog altijd het hoogste 10-jaars annuïtaire NHG-tarief, namelijk 2,30%. Het gemiddelde 10-jaars annuïtaire NHG-tarief bedroeg in de laatste week van augustus 2,00%. Daarmee eindigde het tarief exact gelijk met het gemiddelde 10-jaars NHG in de voorafgaande maand juli.

 

De Hypotheekshop sprak onlangs de verwachting uit dat de hypotheekrente dit najaar weer verder omlaag gaat. De lage rente is vooral te danken aan het beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) al een paar jaar voert om de economie en inflatie de eurozone te stimuleren.Huis verkocht

 

‘Medewerkers pr-bureau BKR zitten bemiddelaar Dynamiet dwars met schimmige site’

Vraagteken

Dynamiet Nederland en medewerkers van LVB Networks, dat de pr verzorgt voor het Bureau Krediet Registratie (BKR), ruziën over de domeinnaam dynamiet.nl. Die site waarschuwde voor “dure bemiddelaars” zoals Dynamiet, dat mensen helpt van kredietregistraties af te komen. Het BKR ligt met Dynamiet in de clinch. De LVB-medewerkers beheerden de website naar eigen zeggen op persoonlijke titel. Dat blijkt uit een onderzoek van NRC Handelsblad.

 

‘Medewerkers pr-bureau BKR zitten bemiddelaar Dynamiet dwars met schimmige site’

Dynamiet Nederland helpt mensen om van hun onterechte of oude BKR-registratie af te komen. Door het strenge registratiebeleid van de BKR kunnen sommige mensen geen hypotheek krijgen, ook al is hun schuld al jaren afgelost. Zelfs een oude achterstallige betaling bij H&M kan ertoe leiden dat huizenkopers bot vangen bij een hypotheekaanvraag.

 

Verontruste Particulieren

BKR vindt de werkwijze van Dynamiet niet prettig, en maakte de regels om kredietregistraties te verwijderen strenger. De bemiddelaar kreeg afgelopen maanden echter ook tegenwerking uit schimmiger hoek, schrijft NRC Handelsblad. Vanaf de domeinnaam dynamiet.nl waarschuwde een groep die zich ‘Verontruste Particulieren’ noemde tegen bemiddelaars als Dynamiet. De site verschijnt bovenaan in Google als je zoekt op ‘bkr verwijder’ of ‘dynamiet bkr’, aldus de krant. De website van Dynamiet Nederland zelf is dynamietnederland.nl en was door deze concurrent lastiger te vinden.

 

Privé-initiatief

De domeinnaam was geregistreerd onder een dekmantel op een vals adres en met fictief telefoonnummer, maar NRC achterhaalde dat achter dynamiet.nl Mark Boeijen en Richard van Berkel, twee directeuren van LVB Networks uit Amersfoort, schuilgingen. En LVB is het pr-bureau dat werkt in opdracht van BKR. Van Berkel zegt tegen de krant dat BKR niets te maken heeft met de site. Dynamiet.nl zou een initiatief zijn van mensen “die vanuit hun vrijwilligerswerk of achtergrond betrokken zijn bij de schuldhulpverlening”.

 

De krant noemt het opvallend dat Van Berkel de site als een privé-initiatief beschouwt. Er zou veel geld in gestoken zijn. Eerst om de domeinnaam te kunnen registreren, daarna om hoog in de lijst met Google-advertenties te komen. Dynamiet Nederland betaalde circa €10.000 per maand aan Google. Volgens NRC is het “aannemelijk dat de Verontruste Particulieren minimaal een vergelijkbaar bedrag of zelfs meer dan Dynamiet spendeerden”.

 

Rechtszaak

Op dit moment verwijst de website dynamiet.nl overigens door naar Dynamiet Nederland. De beheerder van Nederlandse domeinnamen SDIN heeft afgelopen weekend de site uit de lucht gehaald. De World Intellectual Property Organization oordeelde namelijk in juli al dat de ‘Verontruste Particulieren’ de “verwarringwekkende” site moesten overdragen aan Dynamiet Nederland. Ze zouden de activiteiten van de bemiddelaar verstoren. In september dient in Den Haag een rechtszaak waarin Van Berkel en de andere ‘verontruste particulieren’ hun domeinnaam terugeisen.

Prijsstijging woningmarkt vlakt iets af

Huis verkocht

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,6 % duurder dan in juli 2016. De stijging is wat minder groot dan in de voorgaande twee maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijsstijging woningmarkt vlakt iets af

Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien stijgen de prijzen weer.

6,1%  lager dan piek

Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog 6,1% lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 19,5% hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in juli 2017 ongeveer even hoog als in januari 2007.

Meer woningen verkocht

Het Kadaster maakte afgelopen donderdag bekend dat het in juli 19.979 verkochte woningen registreerde. In het eerste 7 maanden van 2017 zijn 134.260 huizen verkocht. Dat is bijna een vijfde meer dan in dezelfde periode van 2016.

Radar: Tweedehands smartphone biedt minder zekerheid

Radar logo

Een zogeheten refurbished smartphone biedt in tegenstelling tot een nieuwe mobiele telefoon geen garantie dat het om deugdelijk toestel gaat. Dit schrijft het televisieprogramma Radar op haar website. Recent oordeelde Kifid nog dat een verzekeraar een ‘tweedehands’ toestel mag aanbieden ter vervanging van een beschadigde smartphone.

 

Radar: Tweedehands smartphone biedt minder zekerheid

In het artikel wijst Radar erop dat de markt voor refurbished telefoons, gebruikte toestellen die weer als nieuw zijn gemaakt, enorm is gegroeid. In 2015 werden er wereldwijd 81 miljoen gerenoveerde telefoons verkocht. Naar verwachting is dit in 2020 opgelopen tot 223 miljoen.

 

Beschadigde accu

En daar zijn volgens het televisieprogramma risico’s aan verbonden voor de consument die zo’n toestel krijgt aangeboden. “Als je een nieuwe telefoon koopt, kun je er van uit gaan dat het om een kwalitatief goed product gaat. En anders kun je altijd nog terugvallen op de garantie. Bij een refurbished telefoon heb je deze zekerheid niet altijd. De telefoon die jij overneemt kan een toestel zijn dat na aanschaf retour is gestuurd, maar het kan ook gaan om een telefoon dat al een langere tijd intensief is gebruikt. (…) Een smarthpone die er mooi uitziet kan bijvoorbeeld een beschadigde accu hebben.”

 

Vervangingswaarde geldt

Ook verzekeraars van smarthpones bieden refurbished telefoons aan ter vervanging van beschadigde toestellen. Een klant die hier onlangs tegen in verweer kwam bij Kifid kreeg nul op rekest van het klachteninstituut. De commissie wees erop dat een toestelverzekering een schadeverzekering is waarbij de vervangingswaarde geldt tenzij anders vermeld in de verzekeringsovereenkomst’. Het vervangende apparaat moet naar staat en eigendom gelijkwaardig zijn; dat hoeft dus geen nieuw toestel te zijn.

Eerste publicatie door Robert Paling op 11 aug 2017

Ministerie gaat €400 miljoen tekort zorgverzekeringsfonds onderzoeken

vergrootglas

Over de hoogte van de premies van zorgverzekeringen is in november pas met zekerheid iets te zeggen en de premies voor volgend jaar staan nog niet vast. Dat benadrukken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland in reactie op de bewering van verzekeraar DSW dat de premie volgend jaar met gemiddeld 30 euro per jaar omhoog gaat. Het ministerie van VWS heeft vandaag laten weten uit te gaan zoeken waar het bedrag van 400 miljoen op is gebaseerd.

 

Ministerie gaat €400 miljoen tekort zorgverzekeringsfonds onderzoeken

Topman Chris Oomen van DSW stelde vanochtend op Radio 1 dat de zorgpremies toenemen onder druk van een onverwachte tegenvaller van €400 miljoen aan inkomsten uit het zorgverzekeringsfonds.

 

Het ministerie van VWS heeft vandaag laten weten uit te gaan zoeken waar het bedrag van 400 miljoen op is gebaseerd en benadrukt dat de premies pas eind november worden vastgesteld. Zorgverzekeraars Nederland is bekend met de tegenvaller in het zorgverzekeringsfonds, de branchevereniging spreekt van een verkeerde raming waardoor er dit jaar eenmalig 370 miljoen euro minder in het fonds blijkt te zitten dan eerder ingeschat. “Over het effect daarvan op de premies in 2018 is nog niets zinnigs te zeggen.”

 

Voorbarig

De woordvoerder benadrukt dat de hoogte van de premies wordt bepaald door veel verschillende factoren. “Hoe de plussen en minnen onder de streep uitpakken, is op zijn vroegst pas in september duidelijk.” Ook de Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland noemen het spreken van een verhoging “voorbarig”.

 

Inkomsten

Zorgverzekeraars krijgen een belangrijk deel van hun inkomsten via het zorgverzekeringsfonds van het Rijk. In die pot komen de zorgpremies die werknemers via hun werkgevers afdragen terecht. Het fonds verdeelt dit geld onder alle zorgverzekeraars in Nederland. De rest van de inkomsten van zorgverzekeraars komt uit de verplicht af te sluiten ziektekostenverzekeringen die alle Nederlanders ieder jaar moeten afsluiten.