Schade door storm beneden de 10 miljoen euro (25 februari 2017)

Gekantelde-vrachtwagen-A16-272x153

De schade door de storm van gisteren blijft beneden de 10 miljoen euro. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van eerste ramingen.

Schade door storm beneden de 10 miljoen euro
Door heel het land waren meldingen van onder meer omgevallen bomen en omgewaaide verkeersborden. Het zwaartepunt van de storm lag in de kustprovincies. Alleen al in het Rijnmondgebied waren volgens RTV Rijnmond ruim 200 schademeldingen.

Omgewaaide vrachtwagens
Bij de schadegevallen sprongen met name de twee twee vrachtwagens die omwaaiden op de A16 in het oog. Op Schiphol zakte een vliegtuig door een daverende windvlaag bij de landing door het landingsgestel.
Woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars spreekt van een “fikse voorjaarsstorm”. “Tegelijkertijd lijkt de schade die nu is opgetreden niet uitzonderlijk hoog.”

Primeur Stichting Salvage bij stormschade
Tijdens de storm is Stichting Salvage 29 keer uitgerukt om eerste hulp namens de gezamenlijke verzekeraars te bieden. Salvage hield zich voornamelijk bezig met het adviseren van gedupeerden over verzekeringszaken en het organiseren van schadebeperkende maatregelen, zoals het dichten van beschadigde daken. Voor de stichting was de storm de vuurdoop, nadat het mandaat per 1 december 2016 verruimd is. Voordien werd Salvage ingezet bij brand, blikseminslag en explosies. Nu geldt dat ook voor eerste hulp bij storm en waterschade.

Europese verzekeraars tegen verplichte robotpolis (20 februari 2017

attachment-Robots

De Europese verzekeraarskoepel Insurance Europe maakt zich zorgen over een voorgenomen verzekeringsplicht voor robotproducenten. “Gezien de verscheidenheid aan risico’s zou zo’n generieke plicht niet werken.”

Europese verzekeraars tegen verplichte robotpolis
Het Europees Parlement overweegt fabrikanten een verzekeringsplicht op te leggen voor de aansprakelijkheid die het gebruik van robots met zich meebrengt. Een juridisch comité heeft daarover een rapport uitgebracht en tot april voor consultatie aan de markt voorgelegd. “Bepaalde aspecten zijn zorgwekkend. In het bijzonder de oproep om een verplichte verzekering in het leven te roepen die de schade dekt die wordt veroorzaakt door robots.”

Diversiteit aan risico’s
Verplichte verzekering werkt alleen in specifieke gevallen en als aan bepaalde marktvoorwaarden is voldaan, aldus Insurance Europe. “Denk daarbij aan de beschikbaarheid van voldoende claimsgegevens, een hoog standaardisatieniveau en voldoende dekkingscapaciteit. Dat is voor robot-toepassingen niet het geval.” De diverse technologische innovaties die in het rapport worden genoemd, brengen verschillende risico’s met zich mee en roepen weer andere aansprakelijkheidsvragen op. “Daarom zou standaard regelgeving voor al die verschillende technologieën niet werken.”

Hogere premies
Een verzekeringsplicht zou leiden tot minder dynamiek op de markt en hoge premies, vreest de koepel. “Door het ontbreken van gegevens zouden verzekeraars de onzekerheid over toekomstige claims moeten verdisconteren in de premie. Dat zou fabrikanten weer doen terugschrikken voor het in de markt zetten van hun innovatieve producten.”

Een compensatiefonds, dat in het rapport wordt genoemd als aanvulling op de verzekeringsplicht in gevallen waarvoor geen dekking is, biedt evenmin soelaas volgens Insurance Europe. “Dat kan morele problemen geven: producenten kunnen zich minder verantwoordelijk gaan voelen voor ongevallen als zo’n fonds wordt gefinancierd door belastingbetalers of de gezamenlijke industrie. Dat kan leiden tot minder aandacht voor veiligheid.”

‘Uitvaart moet vast onderdeel zijn van hypotheekadvies’ (13 februari 2017)

Uitvaart

De uitvaart zou een standaard onderdeel moeten worden van een hypotheekgesprek, vindt Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij Monuta.

Hij schrijft dat in een blog op de site van Monuta. Volgens Van der Wal maken financieel adviseurs gouden tijden door. “Het lijkt wel of heel Nederland – mede vanwege de historisch lage rente – aan het verhuizen is geslagen. Record na record wordt er de laatste maanden gebroken.” Hij vindt dat de uitvaartpolis mee zou moeten liften op de hypotheekhausse, omdat de financiering van een nieuwe woning aanleiding is om de financiële situatie in kaart te brengen. “Opmerkelijk genoeg blijkt uit statistieken juist het tegenovergestelde. In jaren van weinig verhuizingen worden er veel uitvaartverzekeringen afgesloten. En wanneer mensen vaker een huis kopen of hun huidige hypotheek wegens de zeer gunstige rente oversluiten, zoals nu het geval is, zien we de markt van uitvaartverzekeringen weer minder hard groeien. Hoe bizar eigenlijk! Een klant moet een compleet advies krijgen, ongeacht of er nou veel of weinig huizen worden verkocht.”

Hypotheekadviseurs zouden zich dus meer op uitvaart moeten richten, vindt Van der Wal. “De klant heeft recht op een totaaladvies, inclusief alle risico’s. En vind je het toch lastig tijdens het hypotheek gesprek het onderwerp uitvaartverzekering toe te lichten? Bied dan gewoon aan om op een later moment nogmaals alle risico’s, inclusief de uitvaartkosten, door te nemen. Een klant verwacht een eerlijk en goed doordacht advies. Sterker nog, heeft er recht op. Hoe de huizenmarkt er ook voorstaat.”

 

‘Politiek wil niet aan hypotheekrenteaftrek tornen en dat is doodzonde’ (5 februari 2017)

attachment-huis-hypotheek-272x193

Het FD heeft op een rijtje gezet hoe de politieke partijen denken over de hypotheekrenteaftrek. Ze willen er niet aan tornen, luidt de conclusie. Maar tal van deskundigen vinden dat niet verstandig, aldus de krant. Een rondgang langs de critici van het politieke beleid.

‘Politiek wil niet aan hypotheekrenteaftrek tornen en dat is doodzonde’
“Partijen missen een schot voor open doel” zegt Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Amsterdam School of Real Estate tegen het FD. “De rente is extreem laag. Dat betekent dat nieuwe kopers nauwelijks merken dat de aftrek wordt afgebouwd. Bovendien dreigen we naar een overspannen woningmarkt toe te gaan die wel wat bluswater kan gebruiken.”

DNB bepleit ook versobering
Internationale organisaties als het IMF en de Oeso dringen steevast aan op een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Ook De Nederlandsche Bank pleitte deze week voor een versobering van de subsidies op het eigen woningbezit.

Bovendien stimuleert de aftrek dat mensen extra schulden aangaan, zegt Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting van de TU Delft. “Dat is een perverse prikkel.”

De krant vindt het opmerkelijk dat sommige politieke partijen met geen woord reppen over de renteaftrek in hun verkiezingsprogramma’s, en dat andere partijen zich beperken tot summiere passages. De enige partij die onomwonden pleit voor een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek is GroenLinks. Al blijft ook deze partij vaag over het precieze tempo.

Er is rust nodig, meent Stef Blok
D66 wil dat het belastingvoordeel geleidelijk en stapsgewijs wordt afgebouwd. Andere partijen, zoals de PvdA, ChristenUnie en de SP, beperken zich tot het aftoppen van het maximale bedrag waarover rente kan worden afgetrokken.

De VVD, 50Plus en SGP willen niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. “We hebben in korte tijd al heel veel maatregelen genomen. Er is nu rust nodig op de woningmarkt”, heeft Stef Blok (VVD), tot voor kort minister van Wonen, meermaals gezegd. Onder zijn bewind zijn de eerste stappen gezet om de aftrek af te bouwen.

Afbouwen kan in 10 tot 15 jaar
“Politieke partijen willen er structureel niets aan doen”, concludeert Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. “Doodzonde. In andere landen waar de hypotheekrente is afgebouwd tijdens een opgaande woningmarkt, zoals Noorwegen en Engeland, is dat zonder veel pijn gebeurd. Daar deden ze er maar 10 tot 15 jaar over.”

Boelhouwer pleit voor een afbouw van zo’n 2% per jaar. Met het geld dat vrijkomt zou de inkomstenbelasting verlaagd moeten worden.