Hypotheekrenteaftrek na splitsing. BelastingTelefoon weet het ook niet zeker

Vraagteken

Bij de WOZ-opgave door een gemeente is de waarde gesplitst tussen het woonhuis en de garage, die een ander adres heeft. Mag de eigenaar nog wel alle hypotheekrente aftrekken? In net iets meer dan de helft van de telefoontjes door consumenten wist een medewerker van de Belasting Telefoon hier een correct antwoord op te formuleren, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Hypotheekrenteaftrek na splitsing. BelastingTelefoon weet het ook niet zeker
‘De BelastingTelefoon weet het zelf niet’ zo kopt de Geldgids van de Consumentenbond. De bond liet tien mysteryshoppers in vijftig telefoontjes vijf verschillende vragen stellen aan de BelastingTelefoon, over de aftrekbaarheid van kosten voor medicijnen, over de afschrijving op de auto bij zorgkosten, over de kosten voor het bouwkundig rapport, over de hypotheekrenteaftrek na splitsing en kosten van een advocaat bij scheiding.

Slechte score bij zorg
De BelastingTelefoon scoort een 5,3 met haar antwoorden. Maar in net iets meer dan de helft van de belletjes wordt een antwoord gegeven waar de beller wat aan heeft. Met name bij de zorggerelateerde onderwerpen scoort de hulplijn van de fiscus slecht. Bij de vraag over aftrekbaarheid van medicijnen wordt 8 van de 10 keer het foute antwoord gegeven, bij de vraag over de afschrijving op de auto als zorgkosten geldt dit in 7 van de 10 gevallen.

Het beste scoort de BelastingTelefoon nog op de vraag over de kosten voor het bouwkundig rapport. In 9 van de 10 gevallen weet de medewerker zelf dat deze kosten aftrekbaar zijn als het rapport verplicht is bij de aanvraag van NHG. Bij de vraag over de hypotheekrenteaftrek bij splitsing scoort de dienst een stuk minder. Slechts in 4 gevallen weet de medewerker het antwoord, in drie gevallen krijgt de beller het verkeerde antwoord, in twee gevallen een onvolledig antwoord en in een geval wordt de beller doorverwezen.

Juiste antwoord
De consumentenbond verklapt ook nog het juiste antwoord op de vraag over de hypotheekrenteaftrek bij splitsing. “Ja, op voorwaarde dat de garage bij de eigen woning hoort. De garage van de beller staat op zijn erf, heel dicht bij zijn woning. De garage hoort daarom tot de eigen woning. De volledige hypotheekrente is aftrekbaar, mits ook aan de andere eisen wordt voldaan.”

Reacties boeterente: banken gaan herberekenen, Eigen Huis wil meer compensatie, Radar duikt in de zaak

Radar

Banken zouden de nieuwe leidraad van de AFM voor de berekening van de boeterente met grote coulance moeten toepassen en klanten moeten compenseren over een periode tot minimaal vijf jaar terug. Dat zegt Vereniging Eigen Huis in een reactie op het AFM-besluit dat over een compensatieperiode spreekt vanaf 14 juli 2016. Banken laten maandagochtend weten de boeterente te gaan herberekenen. Vanavond buigt ook Radar zich over de boeterentekwestie.

Reacties boeterente: banken gaan herberekenen, Eigen Huis wil meer compensatie, Radar duikt in de zaak
Vereniging Eigen Huis noemt het in een reactie op de nieuwe AFM-leidraad “meer regel dan uitzondering” dat geldverstrekkers de boeterente in hun eigen voordeel hebben afgerond. Voor 14 juli 2016 golden geen wettelijke regels voor de hoogte van de boeterente, weet ook Eigen Huis. De vereniging doet daarom een “moreel appel” op banken. “Zij zouden met terugwerkende kracht van minimaal vijf jaar een herberekening van de boeterente moeten maken voor alle klanten die hun hypotheek hebben overgesloten, of die daarop extra hebben afgelost. Daarmee geven zij inhoud aan de collectieve belofte om de klant centraal te stellen zoals dat is neergelegd in de Code Banken.”

Volgens Vereniging Eigen Huis dienden 150.000 huiseigenaren in de periode 2012-2016 een aanvraag in om hun hypotheek over te sluiten. In 2012 bedroeg de gemiddelde boete €2.650. Door de daling van de rente is die in 2016 opgelopen tot ruim €10.500, aldus de belangenorganisatie voor huiseigenaren. De vereniging denkt dat veel overstappers een deel van de boete terugkrijgen: dat kan een paar euro zijn, maar het kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Banken: klanten krijgen automatisch bericht
Rabobank denkt dat het gemiddeld om €200 per klant gaat. “Sommigen zullen maar een paar tientjes terug krijgen, anderen misschien wel 500 euro”, zegt manager hypotheken Theo Harms maandagochtend in de Volkskrant. Klanten van de bank hoeven volgens Harms niets te doen, ze krijgen automatisch bericht over terugbetaling van te veel betaalde boeterente.

Dat geldt ook voor mensen die een hypotheek hebben afgesloten bij ING en ABN Amro. Deze banken laten weten dat ze hun klanten inlichten als ze te veel hebben betaald. ING verwacht de herberekeningen van aflossingsvrije hypotheken halverwege 2017 uit te voeren. Voor annuïtaire, lineaire en bankspaarhypotheken volgen de herberekeningen later in 2017.

Overigens houden de banken er ook rekening mee dat consumenten volgens de nieuwe regels te weinig oversluitvergoeding hebben betaald. “Maar in dat geval rekenen we niets extra’s”, zegt Eric Janssen, directeur hypotheken van ABN, in de Volkskrant. Zijn bank en de Rabobank denken allebei dat de kosten voor terugbetaling van te veel betaalde rente rond de €5 miljoen liggen.

Radar: hoe wordt de hoogte van boete vastgesteld
Ook Radar duikt vanavond in de boeterentekwestie. Het tv-programma wil weten hoe banken de hoogte van de boete vaststellen. “Staat de klant wel centraal in deze berekening of rekent de bank in eigen voordeel? Zijn de boetes op dat overstappen misschien te hoog?”, vraagt Radar zich in de uitzending van vanavond af.

ABN Amro: ‘Verdere hervorming woningmarkt nodig’ (12 maart 2017)

attachment-huis-hypotheek-272x193

Aanscherping van bestaande maatregelen en nieuwe hervormingen zijn tijdens de volgende kabinetsperiode nodig om de woningmarkt verder te versterken. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro. De bank pleit onder meer voor meer mogelijkheden om pensioengeld in te zetten voor de aflossing van de hypotheek.

ABN Amro: ‘Verdere hervorming woningmarkt nodig’
Om de knelpunten op de woningmarkt aan te pakken pleit de bank, grotendeels nog altijd in overheidshanden, in een studie voor aanvullend beleid. De economen denken onder andere aan maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo stellen ze voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking te versoepelen, waardoor de nadruk minder sterk op binnenstedelijk bouwen en meer op bouwen aan de stadsranden komt te liggen.

Meer regionale vrijheid
Een andere maatregel die volgens ABN Amro veel effect sorteert, is het geven van vrijheid aan regionale overheden om eigen woningmarktbeleid vorm te geven. Philip Bokeloh, econoom bij de bank: “Om slimmer in te kunnen spelen op regionale verschillen hebben lokale overheden meer bewegingsvrijheid nodig. Zo is de vrije huurgrens vaak te hoog voor krimpregio’s, waardoor de prikkel ontbreekt om te investeren in het middensegment. Als deze grens regionaal vastgelegd kan worden, is het beter mogelijk om op lokale behoeften in te spelen.” Ook bepleit de bank een herverdeling van de bestaande huurwoningvoorraad voor. Dit moet leiden tot meer woningen in het middensegment.

Pensioengeld voor hypotheekaflossing
De bank onderkent de zorgen die internationaal bestaan over de Nederlandse hypotheekomvang en de roep deze te verkleinen. Dat kan volgens het Economisch Bureau bijvoorbeeld met ruimere mogelijkheden om pensioengeld in te zetten voor hypotheekaflossing. Bokeloh: “Als het gaat om reeds opgebouwd pensioenvermogen, dan stuit dit waarschijnlijk op bezwaren van pensioenfondsen. Meer kansen zien we bij de pensioenpremies. Zo zou het effect van een verdere verlaging van de aftoppingsgrens bij pensioenopbouw nader onderzocht moeten worden. Als de hogere inkomensgroepen meer financiële armslag krijgen, dan gebruiken ze die middelen mogelijk voor de aflossing van hun hypotheek.”

Pleidooi voor bouwsparen
Eerder deze week kwam de Volksbank, nog volledig in overheidshanden, met een pleidooi voor invoering van bouwsparen. Voortijdig een substantieel deel sparen voor een toekomstige eigen woning moet er toe leiden starters minder hypotheek nodig hebben.

Volksbank: Meer sparen en minder lenen voor eigen huis (7 maart 2017)

volksbank

Consumenten moeten meer sparen en minder gaan lenen voor een eigen woning. Staatsbank de Volksbank pleit daarom alvast richting het toekomstige nieuwe kabinet en parlement voor de introductie van een vorm van ‘bouwsparen’. Het moet de betaalbaarheid en doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Het pleidooi lijkt bij de staat als aandeelhouder alvast in goede aarde te vallen.

Volksbank: Meer sparen en minder lenen voor eigen huis
Starters voorzien steeds vaker problemen bij het verkrijgen van een hypotheek, zo blijkt uit onderzoek dat de Volksbank liet uitvoeren door GfK. Van de ondervraagde starters heeft 70% twijfels of het wel gaat lukken en 30% verwacht zelfs helemaal geen hypotheek te kunnen krijgen. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat 62% van de huurders liever een woning zou kopen. Van de starters op de woningmarkt is dit zelfs meer dan 90%.

Dalende LTV bottleneck
De inbreng van eigen geld, noodzakelijk door de dalende Loan to Value (LTV) ratio, is daarbij een bottleneck. Hoewel zeven op de tien Nederlanders bij voorkeur zoveel mogelijk eigen geld inbrengt, spaart slechts 11% voor de aankoop van een woning. Wel geeft de helft van de Nederlanders aan liever de pensioenpremie in de eigen woning te stoppen dan in de pensioenpot.

Betere balans tussen sparen en lenen
Voor de Volksbank zijn de uitkomsten een reden om opnieuw te pleiten voor een betere balans tussen sparen en lenen voor de eigen woning. “Sparen voor een eigen woning (inclusief verbouwing, verbetering, verduurzaming en versnelde schuldaflossing) moet een belangrijk spaarmotief worden, net als in andere Europese landen. Een vorm van Bouwsparen is hiervoor het meest geëigende concept.” Het zorgt er volgens directievoorzitter Maurice Oostendorp voor dat “sparen en lenen voor een eigen woning beter in balans zijn” en draag op die manier bij aan “de financiële zelfredzaamheid van de consument.”

Besloten gemeenschap van spaarders en leners
Bouwsparen, van oudsher onder meer toegepast in Duitsland, gebeurt in een gesloten gemeenschap van spaarders en leners; de Bouwspaarkas. Deze omgeving heeft slechts het financieren van woningbezit tot doel.

DNB en Dijsselboem
De Volksbank staat niet alleen in haar pleidooi voor minder lenen en meer sparen voor een eigen huis. De Nederlandsche Bank bepleit al een paar jaar een verder dalende LTV en ook minister Dijsselbloem hield vorige week een zelfde pleidooi tijdens een bijeenkomst bij Rabobank.