‘Aflosboete’ huizenbezitters in gang gezet voor 2019

attachment-hypotheek-berekenen-272x272

Gisteravond meldde het AD dat volgens Haagse bronnen het nieuwe kabinet waarschijnlijk met grote haast een einde zal maken aan de belastingvrijstelling op een afgelost huis. Vandaag heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën na de ministerraad bevestigd dat de ‘aflosboete’ voor huizenbezitters niet eerder wordt ingevoerd dan in 2019, zoals in het regeerakkoord staat. Wel begint het kabinet al met de voorbereiding, omdat de Belastingdienst er extra tijd voor nodig heeft,

 

‘Aflosboete’ huizenbezitters in gang gezet voor 2019

Het AD had het gisteravond over geruchten vanuit Den Haag dat Rutte III haast wil maken met de afschaffing van de Wet-Hillen, terwijl in het regeerakkoord de invoering pas in 2019 is voorgesteld. Vandaag is gebleken dat de eerste stappen zijn gezet om de wet af te schaffen. Die wet regelt dat woningbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, een belastingvoordeel genieten.

 

Aflosboete

Het kabinet-Rutte III wil van die regeling uit 2005 af. Bij nieuwe hypotheken ben je immers verplicht om af te lossen, als je de rente van de lening wil aftrekken. Oppositiepartijen schreeuwen moord en brand. Zij vinden dat met het afschaffen van de Wet-Hillen mensen worden gestraft die juist hun best deden de hypotheekschuld af te lossen Ze spreken dan ook van een aflosboete.

 

Kostengrens NHG met ruim 8% omhoog

attachment-huis-hypotheek-272x193

Financiële planning

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt per 1 januari 2018 naar € 265.000, een toename van ruim 8%. Dit jaar lag de grens nog op € 245.000. Voor woningen waarin energiebesparende voorzieningen worden aangebracht, ligt de grens voor NHG komend jaar op maximaal € 280.900.

 

Kostengrens NHG met ruim 8% omhoog

Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de NHG, benadrukt dat verduurzaming van woningen noodzakelijk is om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. In het nieuwe regeerakkoord spreken de coalitiepartijen de ambitie uit om 200.000 woningen per jaar te verduurzamen. In 2050 moeten alle 6 miljoen huizen groen zijn. Het Waarborgfonds wil dit stimuleren met € 15.000 meer bestedingsruimte voor investeringen in energiebesparende maatregelen.

 

69% met NHG

Het fonds maakte bovendien de cijfers bekend over de eerste drie kwartalen van 2017. In deze periode is van het aantal verstrekte hypotheken binnen de kostengrens van € 245.000 circa 69% met NHG verstrekt. Het aantal afgesloten NHG-hypotheken is min of meer gelijk als in dezelfde periode vorig jaar.

Adviseur moet regeerakkoord nu al in advies betrekken

poster-hypotheek2-page-001-192x272

Adviseurs moeten in hun adviezen nu al rekening houden met het regeerakkoord. En mocht het akkoord wet worden, dan zullen ook alle klanten die in het verleden producten hebben afgesloten actief geïnformeerd moeten worden. Die boodschap staat in het voorlichtingsmateriaal dat ING aan het bij haar aangesloten intermediair heeft toegestuurd.

Adviseur moet regeerakkoord nu al in advies betrekken

“In de formulering van de adviezen die u vandaag uitbrengt, zult u moeten aangeven of en zo ja, in welke mate u rekening heeft gehouden met het regeerakkoord”, schrijft ING aan het intermediair.

Aftrek

Als het gaat om de voorgestelde maatregelen over de hypotheekrenteaftrek, moet de adviseur de klant twee scenario’s tonen: op basis van de huidige fiscale grenzen en op basis van de verwachte nieuwe grenzen. “Reeds nu moet bij het toekomstscenario de nadruk worden gelegd op de nieuwe maximale aftrek”, aldus de informatie van ING.

Bestaande klanten

Over bestaande klanten zegt ING het volgende: “Op grond van artikel 4:20 Wft zullen aanbieders en adviseurs hun bestaande klanten actief en op eigen initiatief moeten informeren over de gevolgen van de nieuwe renteaftrek. Hier kunnen niet bij voorbaat kosten voor in rekening worden gebracht. Adviseurs zullen klanten aan wie in het verleden advies is gegeven kunnen aanbieden om te komen tot een nieuwe doorrekening en een nieuwe toekomstvisie.” Kortom: individuele signalering moet gratis, voor individuele analyse mogen kosten in rekening worden gebracht.

Commercieel

Het regeerakkoord biedt ook commerciële kansen. ING heeft postermateriaal ontwikkeld waarmee intermediairs klanten kunnen attenderen op het regeerakkoord. Ook voorziet de aanbieder het intermediair van berichten voor social media. “De berichten roepen uw klanten op om met u in gesprek te gaan over de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor hun portemonnee.”

Gouden Spreekbuis 2017 voor Florius

attachment-gouden-spreekbuis-e1507275054328-272x240

Florius heeft donderdag de Gouden Spreekbuis Hypotheekverstrekkers 2017 gewonnen. De prijs, een initiatief van marktonderzoekbureau Blauw Research, werd uitgereikt tijdens het congres Mortgage Masters in Amsterdam. Ook BLG Wonen en Nationale-Nederlanden waren genomineerd.

 

Gouden Spreekbuis 2017 voor Florius

Volgens de jury loopt Florius vooruit, heeft het bedrijf “interessante ideeën voor de toekomst” en neemt het de branche hierdoor op sleeptouw. “Ik ben erg trots op deze onderscheiding. De Gouden Spreekbuis is een bekroning voor de ontwikkelingen die Florius in de volop veranderende hypotheekmarkt heeft doorgemaakt”, laat een verheugde Karin Polman, directeur van Florius, weten.

Kamerlid vraagt zich af: ‘Wat is het verschil tussen garantie en verzekering’

tweede kamer

Kamerlid Aukje de Vries (VVD) heeft Kamervragen gesteld aan demissionair minister Dijsselbloem van Financiën naar aanleiding van het bericht dat De Nederlansche Bank (DNB) een streep haalt door de Bovag-garantie. Zij vraagt zich onder andere af wat het verschil is tussen een garantie en een verzekering.

 

Kamerlid vraagt zich af: ‘Wat is het verschil tussen garantie en verzekering’

Afgelopen woensdag werd bekend dat de Bovag-garantie op tweedehands auto’s gaat verdwijnen. Toezichthouder DNB bestempelt die als verzekering en de zesduizend bij branchevereniging Bovag aangesloten garagebedrijven voldoen niet aan de regels voor het aanbieden van verzekeringsproducten.

 

Garantie versus verzekering

Kamerlid De Vries heeft heel wat vragen gesteld naar aanleiding van dit bericht. Zij vraagt zich niet alleen af wat is het verschil tussen een garantie en een verzekering, maar vraagt ook: “Kunt u uitleggen waarom De Nederlandsche Bank (DNB) tot deze beleidswijziging en tot dit besluit is overgegaan? Welke risico-inschattingen liggen hieraan ten grondslag? Wat is de reden dat de Bovag-garantie nu opeens als een verzekering wordt gezien?”

 

Verder wil ze weten wat een bovenwettelijke garantie is. “Wanneer is sprake van een bovenwettelijke garantie? Wat is het verschil tussen een “gewone” garantie op een product en “bovenwettelijke” garantie? In hoeverre is er een verschil als het gaat om de premie, want ook de kosten van een gewone garantie of fabrieksgarantie zijn natuurlijk verwerkt in de prijs?” De Vries wil weten waar de onduidelijkheid zit in de regelgeving.

 

Vergelijking andere landen

De Vries vraagt ook om een overzicht van buitenlandse toezichthouders. Ze is benieuwd hoe toezichthouders in andere landen hiermee omgaan. “Wat zijn de verschillen in interpretatie in de verschillende EU-landen op dit punt? In hoeverre is DNB strenger dan andere toezichthouders op dit punt? Herkent u zich in de kritiek dat deze te streng zou zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

DNB geeft een strenge uitleg aan de regels over het verschil tussen een fabrieksgarantie en een extra (bovenwettelijke) garantie. Volgens het FD ging het balletje in juli rollen na vragen uit de markt over een passage op de website van de toezichthouder. Een zin over bovenwettelijke garantie zou zijn verwijderd omdat die tot verwarring leidde. Bovag vroeg vervolgens wat de gevolgen waren voor de eigen garantie. DNB heeft nu laten weten dat die altijd als verzekering is beschouwd. Volgens de brancheorganisatie is echter voorheen door de toezichthouder aangegeven dat de Bovag-garantie niet als verzekering werd beschouwd.

 

De Vries vraagt hierover: “Waarom was er in de afgelopen jaren geen probleem met de BOVAG-garantie volgens DNB? Welke beleidswijziging heeft er plaats gevonden en waarom? In hoeverre is er sprake van verscherpt beleid en wat is hiervoor de aanleiding?” Ze wil ook weten of er daadwerkelijke en aanwijsbare problemen waren met de uitvoering van de Bovag-garantie voor consumenten die hebben geleid tot dit besluit.

 

Gevolgen consumenten

Als laatste vraagt ze zich af wat de gevolgen zullen zijn voor de consumenten. “In hoeverre zijn consumenten beter af met dit besluit van DNB? Wat zijn de concrete gevolgen voor de betrokken ondernemers? Wat moeten zij straks doen om een verzekering aan te kunnen bieden? Wat zijn de administratieve lasten? Is hier voorafgaand aan het besluit een inschatting van gemaakt en hoe zijn die in te schatten effecten meegenomen in de besluitvorming?” De Vries denkt ook aan andere partijen. “Welke ander partijen, naast de BOVAG, hebben te maken met de gevolgen van de beleidswijziging?”