Wet-Hillen ondanks fel verzet oppositie de kop ingedrukt

attachment-hypotheek-berekenen-272x272

Een belastingvoordeel voor woningbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, gaat geleidelijk toch verdwijnen. De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag met 87 tegen 56 stemmen besloten de wet-Hillen af te schaffen, ondanks fanatieke pogingen van oppositiepartijen met urenlange debatten de stemming te verhinderen.

 

Wet-Hillen ondanks fel verzet oppositie de kop ingedrukt

Een Kamermeerderheid van de vier regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) en GroenLinks vindt dat huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheek niet meer anders behandeld hoeven te worden dan andere woningbezitters. De wet-Hillen moest het aflossen stimuleren, maar die prikkel is niet meer nodig. Om de gevolgen van het schrappen te verzachten, is besloten de afbouw over dertig jaar uit te smeren.

 

Aflosboete

50PLUS, dat zich tot fel tegenstander ontpopte, spreekt van een aflosboete. Mensen die steeds braaf hebben afgelost zouden nu opeens worden gestraft. Samen met de PVV wilde de partij de stemming donderdag verhinderen, en de wet zo met in ieder geval een jaar vertragen, door 35 uur lang te debatteren. Maar de Kamer stak daar uiteindelijk een stokje voor. Kamerlid Martin van Rooijen van de ouderenpartij hield het na bijna 4,5 uur praten voor gezien. Zijn collega Edgar Mulder van de PVV stopte na ruim twee uur noodgedwongen. Toen werd hij gestuit door de VVD die een geslaagd ordevoorstel deed om de spreektijd te beperken.

 

De critici vinden dat de wet door de Kamer is ‘gejast’. Van Rooijen spreekt over een ‘zeldzaam onzorgvuldige’ gang van zaken. Hij hoopt dat de Eerste Kamer, die nu aan zet is, de wet tegenhoudt.

AFM wil actieve transparantie bij schadeverzekeringen

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat financieel dienstverleners hun klanten altijd informeren over de hoogte van de provisie die ze ontvangen op schadeverzekeringen. De toezichthouder pleit voor deze actieve provisietransparantie in een reactie op de consultatie over de implementatie van de nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie (IDD).

 

AFM wil actieve transparantie bij schadeverzekeringen

De richtlijn verzekeringsdistributie (de Europese Insurance Distribution Directive, IDD) schrijft financieel dienstverleners nu geen volledige actieve transparantie voor. Ze moeten klanten informeren over de wijze waarop ze beloond worden. De hoogte hoeven ze alleen vertellen als klanten daarnaar vragen. Ook moeten ze die bekendmaken als ze directe beloning ontvangen in de vorm van een fee of een abonnement. De AFM wil echter dat dienstverleners hun klanten altijd actief informeren, ook als de provisie via de verzekeringspremie wordt betaald.

 

Lastige vraag

De waakhond is bang dat er twee groepen klanten ontstaan. Wie vraagt naar de hoogte van de provisie kan kritische tegendruk bieden. Consumenten die niet informeren naar de beloning blijven onwetend over de premie die zijn indirect betalen, aldus de AFM.

 

“De AFM wil hiermee voorkomen dat alleen consumenten die zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd”, aldus de toezichthouder in een persbericht. “Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig om te vragen naar de hoogte van de provisie. Door actieve transparantie van financiële dienstverleners is het voor klanten inzichtelijk wat de kosten zijn en welke dienstverlening daar tegenover staat.”

 

Wens van consument

Volgens de AFM sluit actieve transparantie aan bij de wens van consumenten. Uit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat 87% van de ondervraagden wil dat financieel dienstverleners hen actief wijzen op advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. De toezichthouder schrijft in zijn reactie op de consultatie dat er geen redenen zijn in het belang van de klant om hem niet actief te informeren over de ontvangen provisie.

 

De richtlijn verzekeringsdistributie treedt op 23 februari 2018 in werking. Vandaag sluit de internetconsultatie die de overheid heeft ingesteld. De AFM is tot nu toe de enige partij die een reactie heeft geüpload.

 

Op de am:dag op 21 november in Utrecht heeft de AFM een sessie over de richtlijn verzekeringsdistributie. Toezichthouders Anne de Groot en Dianne Nap lichten de belangrijkste normen voor adviseurs uit de IDD toe

Kabinet berust niet in uitstel ‘aflosboete’

attachment-hypotheek-berekenen-272x272

Het kabinet ziet nog mogelijkheden om de afschaffing van een belastingvrijstelling voor afgeloste hypotheken, in de volksmond inmiddels de ‘aflosboete’, toch volgens plan in te voeren. De oppositie leek vertraging te hebben afgedwongen, maar staatssecretaris Menno Snel (Financiën) mikt nog steeds op 1 januari 2019.

 

Kabinet berust niet in uitstel ‘aflosboete’

Het kabinet wilde haast maken met de afschaffing van de zogeheten wet-Hillen omdat de al overbelaste Belastingdienst tijd nodig heeft om dat vervolgens uit te voeren. Snel wilde de maatregel daarom uiterlijk 23 november door de Tweede Kamer loodsen in een pakket met andere voorstellen. Maar de Kamer, onder leiding van 50PLUS, bedong dat de wet-Hillen afzonderlijk wordt behandeld en wil bovendien eerst nog deskundigen horen.

 

Snel legt zich nog niet bij de dreigende vertraging neer. Hij had de tegenslag “niet verwacht”, maar ziet nog mogelijkheden om op schema te blijven.

3 nov Nieuws Kifid hanteert normen ‘redelijkheid en billijkheid’ uit nieuwe boeteregels ook bij rentewijziging

KIFID_logo_2015

Banken en andere geldverstrekkers die na 14 juli 2016 op verzoek van de klant een tussentijdse rentewijziging doorvoeren, moeten bij de berekening van de boeterente de normen voor ‘redelijkheid en billijkheid’ volgen uit de nieuwe boeteregels van de AFM-leidraad. Die regels zijn opgesteld voor vervroegd aflossen, maar de Geschillencommissie van Kifid hanteert ze ook als de klant om een rentewijziging vraagt. Dat blijkt uit een recente uitspraak in een klacht tegen Nationale-Nederlanden Bank.

 

Kifid hanteert normen ‘redelijkheid en billijkheid’ uit nieuwe boeteregels ook bij rentewijziging

De AFM-leidraad gaat over hoe banken na 14 juli 2016 de boeterente moeten berekenen bij vervroegd aflossen. Deze regels zijn gebaseerd op de Europese Mortgage Credit Directive (MCD). De leidraad geldt niet voor rentewijzigingen waarbij de hypotheek verder ongewijzigd wordt voortgezet. Volgens Kifid moeten banken echter wel dezelfde normen voor ‘redelijkheid en billijkheid’ in acht nemen bij de berekening van de boertrente.

 

Fictieve aflossing

Kifid beschouwt de aanpassing van de rente op verzoek van de klant als een ‘fictieve’ aflossing. De boeteregels zelf zijn daarom niet van toepassing. “De bank mag de boeterente dan ook naar eigen inzicht berekenen, zolang de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet worden overschreden”, stelt Kifid in een persbericht.

 

Eerlijk en objectief

Voor de beoordeling van ‘de redelijkheid en billijkheid’ van de boeterenteberekening maakt de Geschillencommissie wel gebruik van de uitgangspunten van de nieuwe boeteregels. Die luiden dat een vergoeding voor een vervroegde aflossing eerlijk en objectief moet zijn. Ook mag de boete niet hoger zijn dan het financiële nadeel voor de kredietgever.

 

Kifid kiest deze lijn in alle toekomstige zaken waarbij zich een geschil voordoet over de boeteberekening bij een rentewijziging. Voorwaarde is wel dat de rentewijziging is gedaan na 14 juli 2016.

 

Zaak tegen NN Bank

De Geschillencommissie hanteerde deze uitleg onlangs voor het eerst in een zaak tegen Nationale-Nederlanden Bank. De consument had een rentevastperiode van 10 jaar die afliep op 1 januari 2019. Hij betaalde 5,5% rente over een hypotheek van € 814.000. In oktober 2016 verzocht hij NN Bank dit te wijzigen naar een rentevastperiode van 20 jaar, waarvoor 2,9% rente gold. De bank berekende vervolgens een boeterente die volgens de klant ruim € 23.000 te hoog was. In deze uitspraak maakt de Geschillencommissie geen herberekening, omdat tijdens de zitting bleek dat de klant uiteindelijk heeft afgezien van het aanbod voor rentewijziging. Er is geen boeterente betaald en dus is er volgens Kifid geen sprake van schade voor de consument.