BKR ziet een opening om registratie studieschulden te bespreken

Het BKR heeft een eerste stap gezet richting registratie van studieschulden. Het bureau wil met een lobbykantoor Tweede Kamerleden gaan bewegen om voor registratie te pleiten. In een brief van het BKR aan belanghebbenden staat dat de beleidsprioriteiten van de minister geheel tegenstrijdig zijn met de praktijk rond studieleningen. Het bureau doelt daarmee op het kabinetsvoornemen om meer bewustwording te creëren rond schuldenproblematiek.

 

BKR ziet een opening om registratie studieschulden te bespreken

“Die situatie maakt dat er nu een opportunity ligt om het registreren van de studieschuld ook in Den Haag breder onder de aandacht te brengen”, staat in de brief die in handen is van de Volkskrant. Het schrijven is gericht aan de Beleidscommissie van het Centraal Krediet Informatiesysteem. In die commissie zitten vertegenwoordigers van de financiële sector.

 

Afspraak

Bij de invoering van het leenstelsel voor studenten in 2014, spraken de partijen af dat studieschulden niet bij het BKR geregistreerd zouden worden. Ook minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft al aangegeven geen voorstander te zijn van registratie.

 

Kamervragen

Die afwijzende houding kan ze bevestigen nu PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul de minister Kamervragen heeft gesteld over de plannen van het BKR. Ze wil onder meer weten welke mogelijkheden de minister ziet om te verhinderen dat het BKR ‘de nu nog niet vergevorderde plannen wel uitvoert en gevolg geeft aan zijn pleidooi voor de registratie van studieschulden.’

 

Eerste publicatie door Bart van de Laak op 28 sep 2018

Laatste update: 28 sep 2018

‘Een op drie huizenkopers tekent zonder koopcontract te begrijpen’

Bijna de helft van alle Nederlanders (45%) geeft aan wel eens een contract te tekenen zonder dat zij de inhoud goed hebben begrepen. Vooral koop- en huurcontracten voor woningen worden ‘blind’ getekend. Een op de drie huizenkopers weet niet goed waaronder hij een handtekening zet. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van juridisch dienstverlener en rechtsbijstandsverzekeraar DAS.

 

‘Een op drie huizenkopers tekent zonder koopcontract te begrijpen’

Bij arbeidscontracten weet 22% van de werknemers niet precies waarvoor ze tekenen en 11% van de ondervraagden zet een handtekening onder een vakantiereis zonder de inhoud van het contract te begrijpen. Bij een vaststellingsovereenkomst of een ontslagvoorstel tekent een op de tien Nederlanders terwijl ze onbekend zijn met wat er op papier staat.

 

Advies niet nodig of te duur

Uit het onderzoek van bureau Ipsos in opdracht van DAS blijkt bovendien dat meer dan de helft van de Nederlanders geen advies vraagt als ze een juridische tekst niet begrijpen. 56% schakelt geen expert in als men de inhoud van een overeenkomst niet begrijpt. Als reden geeft 39% geen advies nodig te hebben, 28% advies te duur te vinden en 17% niet te weten waar hij moet aankloppen.

 

Eerste publicatie door Paul de Kuyper op 21 sep 2018

Laatste update: 21 sep 2018

Advies over aflosvrije hypotheek: graag, maar niet gratis (BLOG)

Jurjen Oosterbaan

Meer dan de helft van de hypotheekschuld in Nederland bestaat uit aflosvrije hypotheken. Daarover bestaan grote zorgen bij onder meer DNB en de AFM. Er wordt forse druk uitgeoefend op geldverstrekkers om minimaal zeker te stellen dat klanten zich realiseren dat de schuld afgelost moet worden. Geldverstrekkers met een eigen advieskanaal kunnen hun medewerkers opdracht geven om deze gesprekken te voeren. Op het eind van de maand mogen die geldverstrekkers deze medewerkers ook gewoon salaris betalen. Dit salaris wordt mede gefinancierd uit de baten die het geldbedrijf met zijn activiteiten maakt.

Advies over aflosvrije hypotheek: graag, maar niet gratis
Echter, werkt de geldverstrekker met onafhankelijke adviseurs dan ligt de situatie anders. Dan mag de geldverstrekker de adviseur in het kader van het verbod op provisie geen vergoeding geven voor het activeren van de klant met betrekking tot diens aflosvrije hypotheek. Ik vind dat niet juist en pleit ervoor dat geldverstrekkers de adviseurs wel degelijk voor deze belangrijke werkzaamheden op een redelijke wijze mogen belonen. Zeker wanneer de adviseur bij het afsluiten van die hypotheek niet betrokken was en hiervoor dus ook nooit een beloning heeft ontvangen.

Provisie
Het verbod op provisie is gebaseerd op de gedachte dat provisie adviseurs kan verleiden om die producten te adviseren die leiden tot de hoogste provisie, wat niet per definitie de producten hoeven te zijn die het best aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. Bij het activeren van klanten met een aflosvrije hypotheek is er echter geen sprake van het stimuleren van het afsluiten van een nieuwe hypotheek.

Twee maten
Het is toch raar dat de activeringskosten van de klant, die rechtstreeks bij een geldverstrekker de hypotheek heeft afgesloten, worden gefinancierd uit de rente van deze hypotheek en de klant die deze hypotheek tegen dezelfde rente bij een onafhankelijk adviseur heeft afgesloten, de kosten van activering zelf moet betalen. Dit is meten met twee maten. Dat zouden we niet moeten willen. Er is nog een reden om kritisch te zijn. We kennen een uitzondering op het verbod op provisie in de situatie dat consumenten met een hypotheek in betalingsproblemen dreigen te komen. Bij de invoering van deze uitzondering heeft de minister omstandig laten weten niet te rigide regels te willen opstellen om te bepalen wanneer er sprake is van dreigende betalingsonmacht noch regels om de hoogte van de vergoeding die de geldverstrekker aan de adviseur mag betalen in detail te gaan vastleggen.

Vergoeding
Welnu. De kern van de zorgen over de aflosvrije hypotheek is dat consumenten daarmee in ernstige financiële problemen kunnen komen. Er is een groot en gemotiveerd adviescorps beschikbaar om in persoonlijke gesprekken consumenten met een aflosvrije hypotheek massaal en effectief te activeren. Maar de bedrijfseconomische wetmatigheid brengt met zich mee dat zij de kosten van deze werkzaamheden vergoed moeten krijgen. Wanneer er geldverstrekkers zijn die deze kosten graag willen vergoeden en adviseurs die deze activeringswerkzaamheden kunnen en willen uitvoeren zonder dat zij hiervoor eerder een vergoeding hebben ontvangen, dan pleit ik ervoor dat geldverstrekkers deze kosten binnen redelijke grenzen gewoon mogen vergoeden.

Straatje schoonvegen
Eng vasthouden aan het begrip provisieverbod is dan prinzipienreiterei en wekt de schijn dat de zogenaamde zorgen over de situatie rondom aflosvrije hypotheken vooral iets zijn om het eigen straatje als toezichthouders te willen schoonvegen, maar niet een bewijs van het streven om echt te willen zoeken naar de meest effectieve oplossing om dit probleem op te lossen. Die aanhoudende zorgen krijgen dan steeds meer het karakter van krokodillentranen.

Eerste publicatie door Jurjen Oosterbaan op 14 sep 2018
Laatste update: 14 sep 2018

Interbank gaat het helemaal anders doen met doorlopend krediet

Kredietverstrekker Interbank gaat vanaf 1 oktober een grote groep klanten met een doorlopend krediet met een variabele rente omzetten naar een persoonlijke lening. Dit schrijft de kredietbank in een brief die eind vorige week aan het intermediair is verstuurd. Deze stap is onderdeel van een initiatief van moederbedrijf Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA CF NL) dat stelt consumenten te willen helpen met een schuldenvrije toekomst. Om die reden moeten klanten tussentijds ook meer gaan ‘aflossen’ op hun doorlopend krediet.

 

Interbank gaat het helemaal anders doen met doorlopend krediet

In de brief geeft Robert Doornbos, commercieel directeur bij Interbank aan dat de bank heeft vastgesteld dat er ontevredenheid bestaat bij klanten met een doorlopend krediet uit het verleden. Ontevredenheid die de afgelopen jaren herhaaldelijk leidde tot aandacht bij Kassa, een bemiddelverbod voor Rob Goedhart en enkele Kifid-zaken. “Sommige klanten zijn niet tevreden met de renteontwikkeling. Een aantal klanten kan het krediet niet oversluiten naar een ander kredietproduct door hun financiële situatie en aangescherpte regels. Dit vinden wij onwenselijk.”

 

Naar persoonlijke lening

Om klanten te helpen aan een schuldenvrije toekomst voert Interbank twee maatregelen door. Voor een grote groep bestaande klanten wordt het doorlopend krediet met variabele rente omgezet naar een persoonlijke lening met een vaste rente en looptijd. “Het voordeel is dat deze klanten meer zekerheid krijgen, minder rente gaan betalen en meer gaan aflossen”, aldus Doornbos.

 

Vergoeding  locked up klanten

Daarnaast krijgen klanten die eerder hun doorlopend krediet niet konden oversluiten naar een ander kredietproduct een vergoeding van de kredietbank. De ‘en bloc’ omzetting naar een andere kredietvorming is op grote schaal een vervolg van wat Rob Goedhart wist te bereiken voor tientallen andere Interbank-klanten en waarvoor hij later op de vingers werd getikt door de AFM.

 

Krediet gemaximeerd op € 15.000

Voor nieuwe klanten met een doorlopend krediet wordt het kredietbedrag voortaan gemaximeerd op € 15.000. Ook moet er meer worden afgelost, maandelijks 2% van de kredietlimiet. Doornbos; “We willen dat dit product alleen gebruikt wordt door klanten die voor een korte periode flexibiliteit wensen. Voor andere bestedingsdoelen en hogere kredietbedragen bieden we leningen aan met een vaste rente en looptijd.”

 

Rol adviseur

Vanaf 1 oktober staat er een speciaal team klaar om bestaande klanten te helpen. Alle klanten die hun lening willen omzetten, kunnen zich melden bij hun financieel adviseur. Om te zorgen dat het omzettingsproces zo goed en efficiënt mogelijk verloopt gaan de accountmanagers van Intermediair met de adviseur en het speciale team bekijken wanneer het beste moment is om klanten te benaderen voor de omzetting.

 

Site voor meer informatie

Daarnaast heeft CA CF NL de site checkjedoorlopendkrediet.nl in het leven geroepen waar klanten voor meer informatie terecht kunnen. De site is ook bedoeld voor klanten van De Nederlandse Voorschotbank en Intermediaire Voorschotbank, ook onderdeel van CA CF NL.

 

 

 

Eerste publicatie door Robert Paling op 10 sep 2018

Laatste update: 10 sep 2018

KPMG: AOW-leeftijd hoeft ook in 2024 niet omhoog

Accountants- en advieskantoor KPMG verwacht dat de pensioenleeftijd ook in 2024 nog niet naar 67 en 6 maanden hoeft te stijgen. De sterfte valt door hardnekkige griepepidemieën en strengere winters de afgelopen jaren hoger uit dan verwacht. De levensverwachting loopt daardoor minder snel op dan in 2016 verwacht. Pensioenfondsen kunnen rekenen op een stijging van de dekkingsgraad.

 

KPMG: AOW-leeftijd hoeft ook in 2024 niet omhoog

De minder snel stijgende levensverwachting heeft ook z’n weerslag op het moment dat de AOW-leeftijd de 70 jaar aantikt. In eerdere prognoses was dat 2044, met de huidige voorspelling schuift dat drie jaar op naar 2047.

 

Dekkingsgraad

Pensioenfondsen maken gebruik van het projectiemodel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Het vorige model dateert van 2016. Als de sterftecijfers van de laatste twee jaar worden toegevoegd, dan daalt de voorziening die pensioenfondsen moeten aanhouden met 1 procent. “Een meevaller van ruim 1 procent in de voorziening zal bij een dekkingsgraad van rond de 100 procent zorgen voor een stijging van de dekkingsgraad met ruim 1 procent”, zegt Egbert Kromme, actuaris bij KPMG Advisory in een persbericht. Volgens Kromme is de stijging van de dekkingsgraad wel afhankelijk van de leeftijdsopbouw en man-vrouwverhouding in de fondsen.

 

Trendbreuk

Of er sprake is van een incident of een trendbreuk in de lijn van de levensverwachting, kan Kromme nog niet zeggen. “Wellicht is de klimaatverandering hiervan de oorzaak. Als onze winters kouder worden en onze zomers heter, dan betekent dat meer sterfte onder ouderen. Als dit het geval blijft dan zal de levensverwachting structureel lager zijn dan eerder voorspeld. Het kan echter ook zijn dat de laatste jaren uitzonderingen zijn op een eerder vastgesteld patroon en dat de hogere sterfte incidenteel is.”

 

Eerste publicatie door Bart van de Laak op 31 aug 2018

Laatste update: 31 aug 2018