attachment-huis-hypotheek-272x193

Aanscherping van bestaande maatregelen en nieuwe hervormingen zijn tijdens de volgende kabinetsperiode nodig om de woningmarkt verder te versterken. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro. De bank pleit onder meer voor meer mogelijkheden om pensioengeld in te zetten voor de aflossing van de hypotheek.

ABN Amro: ‘Verdere hervorming woningmarkt nodig’
Om de knelpunten op de woningmarkt aan te pakken pleit de bank, grotendeels nog altijd in overheidshanden, in een studie voor aanvullend beleid. De economen denken onder andere aan maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo stellen ze voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking te versoepelen, waardoor de nadruk minder sterk op binnenstedelijk bouwen en meer op bouwen aan de stadsranden komt te liggen.

Meer regionale vrijheid
Een andere maatregel die volgens ABN Amro veel effect sorteert, is het geven van vrijheid aan regionale overheden om eigen woningmarktbeleid vorm te geven. Philip Bokeloh, econoom bij de bank: “Om slimmer in te kunnen spelen op regionale verschillen hebben lokale overheden meer bewegingsvrijheid nodig. Zo is de vrije huurgrens vaak te hoog voor krimpregio’s, waardoor de prikkel ontbreekt om te investeren in het middensegment. Als deze grens regionaal vastgelegd kan worden, is het beter mogelijk om op lokale behoeften in te spelen.” Ook bepleit de bank een herverdeling van de bestaande huurwoningvoorraad voor. Dit moet leiden tot meer woningen in het middensegment.

Pensioengeld voor hypotheekaflossing
De bank onderkent de zorgen die internationaal bestaan over de Nederlandse hypotheekomvang en de roep deze te verkleinen. Dat kan volgens het Economisch Bureau bijvoorbeeld met ruimere mogelijkheden om pensioengeld in te zetten voor hypotheekaflossing. Bokeloh: “Als het gaat om reeds opgebouwd pensioenvermogen, dan stuit dit waarschijnlijk op bezwaren van pensioenfondsen. Meer kansen zien we bij de pensioenpremies. Zo zou het effect van een verdere verlaging van de aftoppingsgrens bij pensioenopbouw nader onderzocht moeten worden. Als de hogere inkomensgroepen meer financiële armslag krijgen, dan gebruiken ze die middelen mogelijk voor de aflossing van hun hypotheek.”

Pleidooi voor bouwsparen
Eerder deze week kwam de Volksbank, nog volledig in overheidshanden, met een pleidooi voor invoering van bouwsparen. Voortijdig een substantieel deel sparen voor een toekomstige eigen woning moet er toe leiden starters minder hypotheek nodig hebben.

Geef een reactie

*
*

*

code

Required fields are marked *