poster-hypotheek2-page-001-192x272

Adviseurs moeten in hun adviezen nu al rekening houden met het regeerakkoord. En mocht het akkoord wet worden, dan zullen ook alle klanten die in het verleden producten hebben afgesloten actief geïnformeerd moeten worden. Die boodschap staat in het voorlichtingsmateriaal dat ING aan het bij haar aangesloten intermediair heeft toegestuurd.

Adviseur moet regeerakkoord nu al in advies betrekken

“In de formulering van de adviezen die u vandaag uitbrengt, zult u moeten aangeven of en zo ja, in welke mate u rekening heeft gehouden met het regeerakkoord”, schrijft ING aan het intermediair.

Aftrek

Als het gaat om de voorgestelde maatregelen over de hypotheekrenteaftrek, moet de adviseur de klant twee scenario’s tonen: op basis van de huidige fiscale grenzen en op basis van de verwachte nieuwe grenzen. “Reeds nu moet bij het toekomstscenario de nadruk worden gelegd op de nieuwe maximale aftrek”, aldus de informatie van ING.

Bestaande klanten

Over bestaande klanten zegt ING het volgende: “Op grond van artikel 4:20 Wft zullen aanbieders en adviseurs hun bestaande klanten actief en op eigen initiatief moeten informeren over de gevolgen van de nieuwe renteaftrek. Hier kunnen niet bij voorbaat kosten voor in rekening worden gebracht. Adviseurs zullen klanten aan wie in het verleden advies is gegeven kunnen aanbieden om te komen tot een nieuwe doorrekening en een nieuwe toekomstvisie.” Kortom: individuele signalering moet gratis, voor individuele analyse mogen kosten in rekening worden gebracht.

Commercieel

Het regeerakkoord biedt ook commerciële kansen. ING heeft postermateriaal ontwikkeld waarmee intermediairs klanten kunnen attenderen op het regeerakkoord. Ook voorziet de aanbieder het intermediair van berichten voor social media. “De berichten roepen uw klanten op om met u in gesprek te gaan over de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor hun portemonnee.”

Geef een reactie

*
*

Required fields are marked *