Vanaf 2013 betaal je zelf voor financieel advies.

Dat betekent dat een financieel adviseur kosten in rekening bij je brengt voor financieel advies en bemiddeling. Vroeger betaalde je een financieel adviseur ook al voor zijn advies. Dit bedrag was toen verwerkt in de prijs van het financiële product. Deze onzichtbare beloning wordt ook wel provisie genoemd.

Per 1 januari 2013 mag dit niet meer. Je krijgt dan van je financiële adviseur een rekening met de kosten voor financieel advies en bemiddeling.

Dit geldt voor complexe producten, dit zijn:

– Uitvaartverzekeringen– Levensverzekeringen

– Bankspaarproducten

– Deelnemingen in een beleggingsfonds

– Hypotheken

– Betalingsbeschermers

– Overlijdensrisicoverzekeringen

– Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

– Deze regels gelden niet voor de contracten die al zijn ingegaan voor 1 januari 2013

De reden hiervoor is dat financieel advies en bemiddeling diensten zijn die los staan van het financiële product dat eventueel wordt afgesloten. De nieuwe regelgeving rond het provisieverbod moet er voor zorgen dat financieel adviseurs en bemiddelaars meer naast de klant komen te staan.

De kosten voor hypotheek advies wordt in eenmaal voldaan na passeren bij notaris. (Dit kan door de notaris worden geregeld)

Een abonnement voor leven, schade of beide. De diverse vormen en kosten kunt u vinden op de pagina declaratie en abonnement.

De voorwaarden kunt u nalezen op de pagina advies voorwaarden.