Hieronder vindt u een overzicht van de diverse abonnementen en declaraties voor hypotheken. Naast deze abonnementen is er ook de mogelijkheid om voor urendeclaratie te kiezen. Het uur tarief is € 125,00 per uur. Uiteraard wordt een en ander vooraf in overleg besproken.
Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW en assurantiebelasting.

Abonnements vormen:

Schade uitgebreid vanaf € 30,00 per maand

Activiteiten in deze Combinatie:
– Advisering schade
– Berekenen van premies
– Dekkingsvragen beantwoorden
– Het schriftelijk of mondeling verdedigen van belangen klant
– In behandeling nemen van schademelding
– Muteren van klantgegevens
– Opzegservice
– Uitvoeren van controles van uitbetaling
– Aansprakelijke tegenpartij aansprakelijk stellen
– Expertise voor een verzekerde (of tegenpartij) regelen
– Jaarlijkse check verzekeringen
– Muteren van bestaande polis
– Opmaken nieuwe polis

Schade basis vanaf € 17,00per maand

Activiteiten in deze Combinatie:
– In behandeling nemen van schademelding
– Aansprakelijke tegenpartij aansprakelijk stellen
– Advisering schade
– Berekenen van premies
– Muteren van bestaande polis
– Opzegservice
– Opmaken nieuwe polis

Leven vanaf € 22,00 per maand

Activiteiten in deze Combinatie:
– Aanvragen meerdere offertes
– Controle polissen
– Vergelijken berekeningen verschillende producten
– Klant en wensen inventarisatie (klantprofiel)
– Bespreken uitgewerkte advies
– Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering


Combinatie schade basis en leven vanaf € 28,00 per maand

Declaraties:

Hypotheek ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid € 950,00

Activiteiten in deze Combinatie:
– Afspraak maken en voorbereiden
– Werkgeversverklaringen (laten) opvragen
– Verzamelen en completeren benodigde stukken
– Versturen van stukken naar de betreffende partijen
– Openmaken en digitaliseren binnenkomende post
– Notaris voorbereiding
– Klant en wensen inventarisatie (klantprofiel)
– Inventarisatie van risico en risicobereidheid
– Dupliceren van benodigde stukken
– Digitaal dossier bijwerken
– Digitaal dossier aanmaken
– Aanvullende informatie opvragen
– Bespreken uitgewerkte advies
– Controle hypotheekakte en afrekening

Hypotheek verhoging bij lopende verstrekker € 950,00

Activiteiten in deze Combinatie:
– Aanvragen offerte
– Afspraak maken en voorbereiden
– Controle hypotheekakte en afrekening
– Digitaal dossier aanmaken
– Digitaal dossier bijwerken
– Inventarisatie van risico en risicobereidheid
– Klant en wensen inventarisatie (klantprofiel)
– Notaris voorbereiding
– Onderzoeken mogelijkheid NHG
– Openmaken en digitaliseren binnenkomende post
– Taxatierapport aanvragen en begeleiden
– Versturen van stukken naar de betreffende partijen
– Werkgeversverklaringen (laten) opvragen
– Opvragen van (extra) benodigde stukken
– Uitwerken van hypotheek en leven advies
– Bespreken uitgewerkte advies

Hypotheek totaal € 2500,00

Activiteiten in deze Combinatie:
– Aanvragen meerdere offertes
– Aanpassen berekeningen, onderbouwen en uitbrengen definitief advies
– Bankgarantie regelen
– Bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering
– Controle hypotheekakte en afrekening
– Definitief advies verwerken tot offerte aanvraag
– Digitaal dossier aanmaken
– Digitaal dossier bijwerken
– Werkgeversverklaringen (laten) opvragen
– Verzamelen en completeren benodigde stukken
– Versturen van post
– Versturen van stukken naar de betreffende partijen
– Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering
– Uitwerken van hypotheek en leven advies
– Taxatierapport aanvragen en begeleiden
– Passeerdatum bewaken
– Bepalen wenselijkheid AOV dekking
– Bepalen wenselijkheid ORV dekking
– Bepalen wenselijkheid WW dekking
– Inventarisatie van risico en risicobereidheid
– Klant en wensen inventarisatie (klantprofiel)
– Koopakte doornemen
– Notaris voorbereiding
– Offerte bespreken met klant en ondertekenen van alle documenten
– Afspraak maken en voorbereiden
– Bespreken uitgewerkte advies
– Dupliceren van benodigde stukken
– Offertes printen
– Onderzoeken mogelijkheid NHG
– Onderzoeken mogelijkheid Koopsubsidie
– Ontbindende voorwaarden bewaken
– Openmaken en digitaliseren binnenkomende post
– Toetsing conform CHF normen
– Opvragen van (extra) benodigde stukken