De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven is door de toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten). Wij staan geregistreerd onder vergunningsnummer 12002279. Vanaf 1 januari 2009 zijn wij verplicht dit document voorafgaand aan ons gesprek te overhandigen en door te nemen.
Wie zijn wij?
Het Financieel Adviesbureau west Nederland (FAB West Nederland) is gevestigd op de Nigerstraat 6, 3207 AK te Spijkenisse. Telefoonnummer 0181-646984,
mobiel 06-55180987 en e-mail info@fabwestnederland.nl 
KvK 24295799, rekeningnummer ING 71 INGB 0008 3162 01.
Wij zijn strikt onafhankelijk en bemiddelen in diverse financiële producten.
Onze diensten en wat doen wij voor onder andere voor u?
Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van hypotheken, schade- en levensverzekeringen, kredieten en bankrekeningen. Dit doen wij voor particulieren en het MKB. Onze dienstverlening omvat onder andere een uitgebreide inventarisatie, onafhankelijk advies (afgestemd op uw wensen en mogelijkheden), aanvraagprocedures van hypotheken en verzekeringen, opzeggen van oude polissen, begeleiding van IB aangifte, voorbereiding naar de notaris, contacten voor u onderhouden met makelaars, taxateurs en notarissen, schade afwikkelingen en ook zullen we regelmatig een contact moment hebben over de ontwikkelingen binnen de financiële markt, verzekeringen, uw persoonlijke situatie etc.
Daarnaast zullen wij uw gegevens zorgvuldig in een dossier vastleggen en beheren.
Ieder jaar zullen we de verplichte permanente educatie volgen en de examens hiervoor afleggen.
Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten van u de juiste informatie te krijgen. Wij waarderen een open en transparante samenwerking. Tevens dient u ons, ook na de adviesfase, op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiële of persoonlijke aard. Wij verwachten ook van u dat u de ontvangen stukken controleert, speciaal bij telefonisch doorgegeven wijzigingen. Ook in andere gevallen kunnen er in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, neem dan contact met ons op, wij zullen dan een eventueel gewenste aanpassing verzorgen.
Wij willen graag u als totaal relatie, zodat wij het voor u zo eenvoudig en makkelijk mogelijk kunnen maken.
Onze bereikbaarheid:
In principe kunt u op ieder moment contact met ons opnemen op nummer 0181-646984 of 06-55180987.
Wanneer wij bij een relatie aanwezig zijn, zult u het antwoordapparaat krijgen en kunt u een boodschap achterlaten of u kunt ons ook mailen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
De premie en nota’s:
FAB West Nederland zal de betalingen via de maatschappijen laten verlopen. Deze zullen dat automatisch incasseren of een acceptgiro zenden. Nota’s die wij, makelaars of notarissen opmaken, dient u zelfstandig over te maken aan de betrokkenen of in bepaalde gevallen betalen via de notaris.
Onze relatie met banken en verzekeraars.
Wij kunnen bij meer dan 15 verzekeraars en banken uw belangen onderbrengen. Dat neemt niet weg dat wij met alle verzekeraars en banken zaken kunnen doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van hetgeen in uw situatie het beste past. Wel hebben wij diverse producten vergeleken op voorwaarden en prijs. Daarnaast hebben wij ervaring opgedaan, waardoor wij voorkeur hebben voor bepaalde maatschappijen, welke een snelle afwikkeling hebben, een goede bereikbaarheid, voorlichting, ondersteuning en waarmee wij prettig kunnen samenwerken.
Een lijst van verzekeraars en banken waarmee wij samenwerken kunnen wij u desgewenst zenden.
Hoe worden wij beloond?
Vanaf 1 januari 2009 moeten wij vooraf aan het contract onze verdiensten met betrekking tot een hypotheek en de levensverzekering die hieraan gekoppeld wordt kenbaar maken. Dit geldt ook voor beleggingsverzekeringen en andere complexe financiële producten. Onze kosten voor niet complexe verzekeringen worden vergoed door de verzekeraars en maatschappijen waar wij onze producten onderbrengen. Over eventueel door ons aan u in rekening te brengen kosten, plegen wij altijd vooraf overleg. De kosten voor het uitzoeken, aanpassen en opzeggen van niet complexe producten etc. zijn verwerkt in de provisie inkomsten van de verschillende maatschappijen, tenzij vooraf anders met u is overeengekomen, dan zal er worden gewerkt op basis van declaratie of abonnement.
Wij willen naar u transparant zijn en geven u inzicht op de verdiensten van de financiële producten:
Levensverzekeringen         uren declaratie of abonnement (alleen bemiddeling € 100,00 per polis)
Schadeverzekeringen        ca 5% tot 20% van de totale premie (exclusief de kosten en assurantiebelasting)
Kredieten                         ca o,2 promile over het openstaande saldo
Bancair                            ca 0,2 promille over het spaarbedrag (exclusief fiscaal sparen)
Hypotheken                      € 2500,00 of op declaratiebasis per uur (€ 125,00/uur ca 20 uur per hypotheek, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en wijzigingen bestaande contracten ca 950,00 euro)  eventuele overschrijding van het aantal uren in overleg
(Dit zijn gemiddelde bedragen. De wet verbiedt maatschappijen om ons als financieel dienstverlener omzetbonus te geven. Op de meeste niet complexe producten wordt een doorlopende provisie vergoed. Op de provisie van bepaalde verzekeringen die in eenmaal wordt uitbetaald zit een terugboekrisico.)

De kosten van het hypotheekbemiddeling zijn soms fiscaal aftrekbaar. Deze kosten kunnen in bepaalde gevallen worden gefinancierd met de hypotheek en de nota kan worden voldaan bij de notaris of anders uiterlijk twee weken na het passeren van de hypotheekakte.
Wanneer u ons de opdracht geeft de hypotheek voor u te verzorgen, wat wij uiteraard zeer waarderen, dan tekent u ook een opdrachtbevestiging.
Onze kwaliteit:
Wij houden onze vakkennis op peil en volgen ieder jaar de niet verplichte en verplichte permanente educatie en leggen de daarbij behorende examens af. Wij hebben een vergunning volgens de Wet Financieel Toezicht onder nummer 12002279 en zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 24295799.
Tevens zijn wij ingeschreven bij DSI onder nummer 23473 en bij SEH onder nummer 0704/16184 wat inhoudt dat er een erkend hypotheek adviseur werkzaam is en u een extra stuk zekerheid biedt.
Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt, binnen de grenzen van de polis, dekking voor aanspraken die verband houden met eventuele beroepsfouten (BAVAM polisnummer10244) . Overigens verwijzen wij naar de voorwaarden die u meegezonden krijgt bij de offerte of polis van de betreffende bank en/of verzekeraar. . De voorwaarden en financiële bijsluiters staan op de site van de betreffende maatschappij en kan desgewenst ook door ons vooraf aan u gezonden worden. Wij zijn een flexibele organisatie die open en eerlijk met u communiceert, wij werken in uw belang en stemmen adviezen af op uw wensen en mogelijkheden.
Beëindiging van de relatie:
Wij hopen met u een langdurige relatie aan te gaan. Indien u beslist te wisselen van intermediair, verwijzen wij u naar de voorwaarden van de maatschappijen. Wij zullen uw belangen dan ook niet meer behartigen.
Klachten:
U kunt uw klachten bij ons kenbaar maken. Lossen wij die niet naar tevredenheid op, dan kunt u deze klacht aanmelden bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Wij zijn aangesloten bij KiFiD onder aansluitnummer 300.000.203.
KiFiD is bereikbaar op postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer 070-3338999. hier kunt u terecht wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening.