huis_te_koop

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ontevreden over de ontwikkelingen bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Beide toezichthouders concluderen dat zelfregulering van de beroepsgroep taxateurs vooralsnog niet leidt tot het gewenste resultaat en hebben hier het bestuur en de Centrale Raad van het NRVT op aangesproken. De AFM en DNB overwegen een pleidooi voor wetgeving die taxateurs in het gareel moet houden.

DNB en AFM: ‘Zelfregulering taxateurs werkt niet’
De toezichthouders constateren dat de taxateur jaarlijks voor honderden miljarden euro’s aan (commercieel) vastgoed, zoals bedrijfspanden, woningen en andere objecten beoordelen en dat de kwaliteit van deze taxaties voor financiers, beleggers en woningkopers van groot belang is. Om dit belang te onderstrepen startte de NRVT per 1 januari 2016 zelfregulering met als uitgangspunten dat er één centraal zelfreguleringsorgaan (inclusief draagvlak onder taxateurs en diens vertegenwoordigers) zou komen, één gedegen set van beroeps- en gedragsregels, doorlopend onafhankelijk toezicht en een centraal, extern en onafhankelijk tuchtorgaan.

Wetgeving op taxateurs
De concrete invulling zouden DNB en AFM aan de sector overlaten. De toezichthouders constateren nu echter dat van de oorspronkelijke, essentieel geachte, uitgangspunten wordt afgeweken. Ze vinden het noodzakelijk dat de uitgangspunten inclusief de uitwerking daarvan, stevig worden verankerd en overwegen over te gaan tot het bepleiten van wetgeving op taxateurs. Daarbij dient de Leidraad vastgoedtaxaties als aanknopingspunt voor eventuele wetgeving.

Geef een reactie

*
*

*

code

Required fields are marked *