klijnsma-150x150

Voor pensioenuitvoerders vervalt in 2018 het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) heeft daarover overeenstemming bereikt met de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

In plaats daarvan krijgen uitvoerders het recht om kleine pensioenen zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief pensioen opbouwt. “Voor een plicht voor uitvoerders om kleine pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder, is thans geen noodzaak omdat er uitvoerders zijn die nu bewust geen afkoopbeleid voeren. In dat geval behouden die kleine pensioenen in hun administratie ook de pensioenbestemming. Een plicht tot waardeoverdracht zou voor deze uitvoerders tot onnodige extra kosten leiden. Wel moeten alle uitvoerders inkomende waardeoverdrachten via dit systeem accepteren, om de kans op het vinden van een nieuwe uitvoerder zo groot mogelijk te maken”, schrijft Klijnsma aan de Tweede Kamer. Hele kleine pensioenen van minder dan € 14 afkoopwaarde komen te vervallen.

Wet Pensioencommunicatie
De derde fase van de Wet pensioencommunicatie is uitgesteld tot 2018. Oorspronkelijk zou deze fase medio volgend jaar al ingaan. De fase bestaat uit het in het Pensioenregister weergeven van het te bereiken pensioen in drie bedragen: een optimistisch, een pessimistisch en een verwacht pensioenbedrag, en het toegang geven van pensioengerechtigden tot het pensioenregister. Een werkgroep heeft een rekenmethode gemaakt om koopkracht en risico in de persoonlijke pensioeninformatie te verwerken. Die methode brengt voor verzekeraars extra kosten met zich mee; pensioenfondsen moeten die berekeningen nu al doen in het kader van de haalbaarheidstoets. Daarom is een alternatieve methode ontwikkeld. “Ik heb ervoor gekozen om pensioenuitvoerders van uitkeringsovereenkomsten de keus te laten tussen beide beschikbare rekenmethodes, die allebei voldoen. Zo kan een uitvoerder namelijk de methode kiezen die het best aansluit bij zijn processen en de beschikbaarheid van gegevens in zijn administratie.” Omdat de uitwerking van de rekenmethoden langer heeft geduurd dan gepland en omdat meer tijd nodig is om te kijken hoe de drie berekende scenariobedragen het best kunnen worden gecommuniceerd, is de invoering van de drie scenario’s opgeschoven naar 2018.
In de loop van volgend jaar krijgen huidige gepensioneerden toegang tot het pensioenregister.

Geef een reactie

*
*

Required fields are marked *