huis_te_koopBestaande koopwoningen waren in december 6,7 procent duurder dan in december 2015. Dat is de hoogste prijsstijging na mei 2002. Met december is ook het jaarcijfer bekend. In 2016 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 5 procent duurder dan in 2015. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen 13,6 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 10,8 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 13,6 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in december 2016 even hoog als in november 2005.

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht
Het Kadaster bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het in december 25.280 verkochte woningen registreerde. In 2016 zijn er in totaal 214.793 woningen verkocht. Dat is 20,5 procent meer dan in 2015 en het hoogste aantal transacties sinds het begin van het onderzoek in 1995 naar de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Koopwoningen Rotterdam duurder dan in 2008
Koopwoningen in Rotterdam waren in het vierde kwartaal van 2016 voor het eerst weer duurder dan voor de crisis. In alle provincies waren bestaande koopwoningen duurder dan in het vierde kwartaal van 2015. Het aantal verkochte koopwoningen is het hoogste ooit. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in Rotterdam een piek in het derde kwartaal van 2008. Daarna daalden de prijzen met bijna 16 procent tot een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013. Nu, meer dan drie jaar na het dieptepunt, liggen de prijzen 2 procent boven het niveau in 2008. Van de vier grootste steden ligt alleen in Den Haag het prijsniveau nog onder de piek in 2008.

Woningen overal duurder dan vorig jaar
Bestaande koopwoningen in de vier grote steden waren fors duurder dan vorig jaar. Amsterdam spant de kroon met een prijsstijging van 14,4 procent. Op provinciaal niveau was onder meer daardoor de gemiddelde prijsstijging met 9,2 procent het grootst in Noord-Holland.

In de provincies Utrecht en Zuid-Holland waren de koopwoningen respectievelijk 7,9 en 6,1 procent duurder dan in het vierde kwartaal van 2015. Van de niet-Randstadprovincies waren alleen de prijsstijgingen in Groningen en Flevoland, met respectievelijk 6,8 en 6,3 procent, groter dan gemiddeld in Nederland (6,1 procent).

Ook alle woningtypen duurder
Van alle woningtypen waren de prijzen in het vierde kwartaal van 2016 hoger dan een jaar eerder. Met 8,6 procent was de prijsstijging van appartementen het grootst. Vrijstaande woningen stegen met 4,3 procent het minst in prijs ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

Hoogste aantal verkopen ooit
Er zijn 214 793 bestaande koopwoningen in 2016 verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van het onderzoek in 1995. Met het aantal transacties is een bedrag gemoeid van ruim 52 miljard. Vooral de maand december was met 25 280 verkopen een uitschieter.

In alle provincies waren de verkoopaantallen hoog. Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant registreerden een recordaantal verkopen sinds de meting.

Ook voor alle woningtypen waren de verkoopaantallen in 2016 hoog en fors meer dan in 2015. Appartementen, hoekwoningen en vrijstaande woningen registreerden het hoogste aantal verkopen dat ooit gemeten is.

Geef een reactie

*
*

Required fields are marked *