tweede kamer

Kamerlid Aukje de Vries (VVD) heeft Kamervragen gesteld aan demissionair minister Dijsselbloem van Financiën naar aanleiding van het bericht dat De Nederlansche Bank (DNB) een streep haalt door de Bovag-garantie. Zij vraagt zich onder andere af wat het verschil is tussen een garantie en een verzekering.

 

Kamerlid vraagt zich af: ‘Wat is het verschil tussen garantie en verzekering’

Afgelopen woensdag werd bekend dat de Bovag-garantie op tweedehands auto’s gaat verdwijnen. Toezichthouder DNB bestempelt die als verzekering en de zesduizend bij branchevereniging Bovag aangesloten garagebedrijven voldoen niet aan de regels voor het aanbieden van verzekeringsproducten.

 

Garantie versus verzekering

Kamerlid De Vries heeft heel wat vragen gesteld naar aanleiding van dit bericht. Zij vraagt zich niet alleen af wat is het verschil tussen een garantie en een verzekering, maar vraagt ook: “Kunt u uitleggen waarom De Nederlandsche Bank (DNB) tot deze beleidswijziging en tot dit besluit is overgegaan? Welke risico-inschattingen liggen hieraan ten grondslag? Wat is de reden dat de Bovag-garantie nu opeens als een verzekering wordt gezien?”

 

Verder wil ze weten wat een bovenwettelijke garantie is. “Wanneer is sprake van een bovenwettelijke garantie? Wat is het verschil tussen een “gewone” garantie op een product en “bovenwettelijke” garantie? In hoeverre is er een verschil als het gaat om de premie, want ook de kosten van een gewone garantie of fabrieksgarantie zijn natuurlijk verwerkt in de prijs?” De Vries wil weten waar de onduidelijkheid zit in de regelgeving.

 

Vergelijking andere landen

De Vries vraagt ook om een overzicht van buitenlandse toezichthouders. Ze is benieuwd hoe toezichthouders in andere landen hiermee omgaan. “Wat zijn de verschillen in interpretatie in de verschillende EU-landen op dit punt? In hoeverre is DNB strenger dan andere toezichthouders op dit punt? Herkent u zich in de kritiek dat deze te streng zou zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

DNB geeft een strenge uitleg aan de regels over het verschil tussen een fabrieksgarantie en een extra (bovenwettelijke) garantie. Volgens het FD ging het balletje in juli rollen na vragen uit de markt over een passage op de website van de toezichthouder. Een zin over bovenwettelijke garantie zou zijn verwijderd omdat die tot verwarring leidde. Bovag vroeg vervolgens wat de gevolgen waren voor de eigen garantie. DNB heeft nu laten weten dat die altijd als verzekering is beschouwd. Volgens de brancheorganisatie is echter voorheen door de toezichthouder aangegeven dat de Bovag-garantie niet als verzekering werd beschouwd.

 

De Vries vraagt hierover: “Waarom was er in de afgelopen jaren geen probleem met de BOVAG-garantie volgens DNB? Welke beleidswijziging heeft er plaats gevonden en waarom? In hoeverre is er sprake van verscherpt beleid en wat is hiervoor de aanleiding?” Ze wil ook weten of er daadwerkelijke en aanwijsbare problemen waren met de uitvoering van de Bovag-garantie voor consumenten die hebben geleid tot dit besluit.

 

Gevolgen consumenten

Als laatste vraagt ze zich af wat de gevolgen zullen zijn voor de consumenten. “In hoeverre zijn consumenten beter af met dit besluit van DNB? Wat zijn de concrete gevolgen voor de betrokken ondernemers? Wat moeten zij straks doen om een verzekering aan te kunnen bieden? Wat zijn de administratieve lasten? Is hier voorafgaand aan het besluit een inschatting van gemaakt en hoe zijn die in te schatten effecten meegenomen in de besluitvorming?” De Vries denkt ook aan andere partijen. “Welke ander partijen, naast de BOVAG, hebben te maken met de gevolgen van de beleidswijziging?”

Geef een reactie

*
*

Required fields are marked *