attachment-Kifid-vlag-e1413297369938

Uit het feit dat je via Independer snel een verzekering kunt aanvragen, mag je als consument niet afleiden dat je ook direct verzekerd bent. Dit blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut Kifid in een zaak die een vrouw had aangespannen tegen het intermediairbedrijf uit Hilversum. Ook haar argument dat ze niet kon weten dat er nog geen dekking was omdat ze niet bij haar e-mail kon, houdt volgens de geschillencommissie geen stand.

Kifid: ‘Independer is tussenpersoon, geen verzekeraar’
Op 30 juli 2016 diende de vrouw telefonisch bij Independer een aanvraag voor een inboedelverzekering bij Klaverblad in. In een mail die later die dag door Independer wordt gestuurd, bevestigt de tussenpersoon dat de aanvraag is ingediend maar stelt het ook dat de beoordeling daarvan aan Klaverblad is.

Strafrechtelijk verleden zoon
Begin augustus laat Independer tot twee keer toe weten dat Klaverblad aanvullende informatie verlangt over het strafrechtelijke verleden van haar zoon voordat het acceptatieproces kan worden voltooid. In tweede instantie laat Independer op 8 augustus 2016 weten dat de aanvraag door het ontbreken van de informatie is geannuleerd.

Op 1 oktober verstrekt de vrouw alsnog de informatie. Tegelijkertijd stelt ze dat ze een dag eerder het slachtoffer is geweest van een woninginbraak. Independer bevestigt per mail de aanvraag (opnieuw) en stelt dat indien de aanvraag akkoord is de dekking ingaat per 30 juli 2016.

Voorlopige dekking
De vrouw ontvangt enkele dagen later echter een polisblad waarop staat dat de dekking ingaat per 1 oktober 2016. De inbraak is dus niet gedekt. De vrouw is het daar niet mee eens en stelt dat ze in de veronderstelling verkeerde dat, na het telefonisch contact d.d. 30 juli 2016, binnen enkele uren een voorlopige dekking zou worden afgegeven behoudens andersluidend telefonisch bericht. Zij stelt van Independer geen oproepen te hebben gekregen die zij heeft gemist en ook zegt zij geen post te hebben ontvangen. Zij ging er vanuit dat zij per 30 juli 2016 dekking had.

Geen computer thuis
De vrouw stelt ook dat ze vanwege vakantie en het niet beschikken over een computer thuis, geen kennis heeft genomen van de e-mailberichten van Independer en dus niet er van op de hoogte was dat zij niet verzekerd was. De geschillencommissie merkt hierover in haar uitspraak op op dat het na de vakantie van consument van vijf weken nog ruim twee maanden heeft geduurd voordat zij contact opnam met tussenpersoon. “Dit kan niet voor rekening van tussenpersoon komen”, aldus de commissie.

Geen verzekeraar
Kifid gaat vervolgens ook in op de stelling van de consument dat zij meende direct bij Independer een verzekering te hebben afgesloten. De geschillencommissie benadrukt echter dat Independer een intermediair is. “Dit betekent dat Independer geen verzekeraar is, maar een tussenpersoon. Independer kan consumenten adviseren en/of helpen bij het afsluiten van een verzekering. Daarnaast kan een consument zich tevens wenden tot Independer voor het doorgeven van wijzigingen en het melden van schade. Uit de e-mails d.d. 30 juli 2016 volgt duidelijk dat de verzekering niet bij Independer zal worden afgesloten.”

Geef een reactie

*
*

*

code

Required fields are marked *