volksbank

Consumenten moeten meer sparen en minder gaan lenen voor een eigen woning. Staatsbank de Volksbank pleit daarom alvast richting het toekomstige nieuwe kabinet en parlement voor de introductie van een vorm van ‘bouwsparen’. Het moet de betaalbaarheid en doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Het pleidooi lijkt bij de staat als aandeelhouder alvast in goede aarde te vallen.

Volksbank: Meer sparen en minder lenen voor eigen huis
Starters voorzien steeds vaker problemen bij het verkrijgen van een hypotheek, zo blijkt uit onderzoek dat de Volksbank liet uitvoeren door GfK. Van de ondervraagde starters heeft 70% twijfels of het wel gaat lukken en 30% verwacht zelfs helemaal geen hypotheek te kunnen krijgen. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat 62% van de huurders liever een woning zou kopen. Van de starters op de woningmarkt is dit zelfs meer dan 90%.

Dalende LTV bottleneck
De inbreng van eigen geld, noodzakelijk door de dalende Loan to Value (LTV) ratio, is daarbij een bottleneck. Hoewel zeven op de tien Nederlanders bij voorkeur zoveel mogelijk eigen geld inbrengt, spaart slechts 11% voor de aankoop van een woning. Wel geeft de helft van de Nederlanders aan liever de pensioenpremie in de eigen woning te stoppen dan in de pensioenpot.

Betere balans tussen sparen en lenen
Voor de Volksbank zijn de uitkomsten een reden om opnieuw te pleiten voor een betere balans tussen sparen en lenen voor de eigen woning. “Sparen voor een eigen woning (inclusief verbouwing, verbetering, verduurzaming en versnelde schuldaflossing) moet een belangrijk spaarmotief worden, net als in andere Europese landen. Een vorm van Bouwsparen is hiervoor het meest geëigende concept.” Het zorgt er volgens directievoorzitter Maurice Oostendorp voor dat “sparen en lenen voor een eigen woning beter in balans zijn” en draag op die manier bij aan “de financiële zelfredzaamheid van de consument.”

Besloten gemeenschap van spaarders en leners
Bouwsparen, van oudsher onder meer toegepast in Duitsland, gebeurt in een gesloten gemeenschap van spaarders en leners; de Bouwspaarkas. Deze omgeving heeft slechts het financieren van woningbezit tot doel.

DNB en Dijsselboem
De Volksbank staat niet alleen in haar pleidooi voor minder lenen en meer sparen voor een eigen huis. De Nederlandsche Bank bepleit al een paar jaar een verder dalende LTV en ook minister Dijsselbloem hield vorige week een zelfde pleidooi tijdens een bijeenkomst bij Rabobank.

Geef een reactie

*
*

Required fields are marked *